Rabies

Rabies eller hundegalskab er en infektion der kan føre til meningoencephalitis.

Ætiologi

 • Rabies er en akut progressiv meningoencephalitis forårsaget af RNA virus tilhørende familien rhabdoviridae, slægten lyssavirus.
 • Inkubationstiden for rabies kan variere fra under 1 uge til over ét år, afhængigt af, hvor tæt på CNS man er blevet bidt.
 • Alle pattedyr kan inficeres og være reservoir for rabies.
 • Smitte sker ved penetrerende bid af rabiesinficeret dyr (fx. flagermus). Kun i sjældne tilfælde ved direkte kontakt med inficeret spyt, slimhinder eller sår.
 • Hos personer der har rejst i udlandet er smittekilden hyppigst hunde-, abe- og kattebid. I Danmark er bid af flagermus eneste indikation for PEP (post-exposure profylakse).

Diagnose & udredning

 • Symptomer: Feber, hovedpine og sygdomsfornemmelse. Findes i en eksitativ form med hallucinationer, bizar opførsel, aggressivitet, hydrofobi og autonom dysfunktion inkl. spytflod, sjældnere i en paralytisk form med ascenderende paralyse, der kan ligne Guillian-Barré syndrom.

Behandling

 • Ved bid af flagermus indikation for PEP med immunoglobuliner (HRIG) og vaccination mod rabies. Dette iværksættes i samarbejde med infektionsmedicinere. Der er kun indikation hvis man ikke tidligere er rabiesvaccineret.
 • HRIG gives som engangsinjektion uanset hvor længe siden pt. er eksponeret. Der gives 20 IE/kg. Hvis det er muligt, infiltreres HRIG i og omkring såret. Den resterende mængde gives intramuskulært.
 • I de tilfælde, hvor HRIG ikke er givet samtidig med den første vaccination, bør HRIG fortsat gives, hvis der er gået mindre end otte dage siden første vaccination. Immunglobulin vil give en beskyttende effekt indtil maksimal effekt af vaccinerne opnås efter ca. 14 dage.
 • Der gives Rabies vaccine på dag 0, 3, 7 og 14. Gives i den anden side af kroppen ift. HRIG.
 • For personer der allerede er primærvaccineret mod rabies gives ikke HRIG, men vaccination dag 0 og 3.

Komplikationer

 • Døden indtræder indenfor 14 dage og der er kun kasuistiske meddelelser om overlevelse efter symptomdebut.

Referencer

A. Myndigheder

 1. Rabies Postexposure Prophylaxis (PEP) (CDC)

B. Instrukser

 • Rabies (OUH, afd. Q, ver. 1.1)

Sidst opdateret 2. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *