STEMI

STEMI er en form for akut akutmyokardieinfarkt, hvor der også er nytilkomne ST-elevationer i EKG’et. Der findes dog også STEMI-ækvivalenter.

Se også AKS.

Ætiologi

 • Se mere under AKS.
 • Et STEMI udvikler sig klassisk med følgende rækkefølge i EKG forandringer:
  • Hyperakutte t-takker i mindst to relaterede afledninger – de er høje, peakende og symmetriske (alm. t-takker er asymmetriske).
  • J-punktet eleveres idet ST-segmentet i starten forbliver konkav, men med tiden bliver mere konveks og buler opad.
  • ST-segmentet fusionerer med T-takkerne og bliver svært at adskille, hvilket kaldes tombstone mønster. Der kommer typisk reciprokke ST-depressioner i modsatrettede afledninger.
  • T-takket bliver inverteret.
  • Q-takker udvikles, R-takker bliver mindre. T-takker kan vende tilbage til at pege opad, men kan også forblive inverterede.

Diagnose & udredning

 • Definition: STEMI er symptomer på myokardieiskæmi, signifikant forhøjelse af TnT med dynamik og nytilkomne ST-elevationer.
 • Diagnose: STEMI mistænkes ved symptomer på myokardieiskæmi og nytilkomne ST-elevationer. Man venter ikke på svar på TnT før der behandles som STEMI.
 • Hvis over 12 timer siden symptomdebut betragtes og behandles det ikke som STEMI, men som NSTEMI.
 • Paraklinisk: Der ses signifikant forhøjelse af TnT med dynamik.
 • EKG: Der ses nytilkomne signifikante ST-elevationer i mindst 2 samhørende EKG afledninger. Der ses efter ST-elevationer i J-punktet på EKG’et og signifikante elevationer svarer til i V2-3 over 0,25 mV hos mænd<40, over 0,20 mV hos mænd>40 og over 0,15 mV hos kvinder og i øvrige afledninger over 0,1 mV hos alle.
 • Nytilkommen venstre grenblok, nytilkommen højresidig grenblok med ST-deviationer eller ventrikulær pacerytme med klinik bør også konfereres med PCI-center mhp. evt. akut KAG og kan betragtes som STEMI. Det samme gælder tegn på hovedstammeinfarkt eller flerkarsygdom eller tegn til posteriort STEMI.
 • KAG: Ved mistanke til STEMI skal pt. akut konfereres med PCI-center mhp. overflyttelse til akut KAG og PCI. Akut KAG og PCI foretages som udgangspunkt kun ved symptomdebut < 12 timer. Ellers betragtes det som NSTEMI.
 • Der skelnes mellem forskellige typer af STEMI, afhængig af lokalisationen:
  • Forvægsinfarkt (Anteriort STEMI): ST-elevationer i nogle/alle V1-V6 + evt. ST-depressioner i II, III, aVF
  • Bagvægsinfarkt (Posteriort/Inferiort STEMI): ST-depressioner i V1-V3 + ST-elevationer i V7-V9
  • Lateralt infarkt (Lateralt STEMI): ST-elevationer i I, aVL + evt. ST-depressioner i II, III, aVF
  • Anterolateralt infarkt (Anterolateralt STEMI): ST-elevationer i V5-V6 + evt. I, aVL + evt. ST-depressioner i II, III, aVF, V1-V2
  • Posterolateralt infarkt (Posterolateralt STEMI): ST-depressioner i V1-V3 + ST-elevationer i V7-V9
  • Anteroseptalt infarkt (Anteroseptalt STEMI): ST-elevationer i V1-V2 + evt. ST-depressioner i II, III, aVF
  • Anteroapikalt infarkt (Anteroapikalt STEMI): ST-elevationer i V3-V4 + evt. ST-depressioner i II, III, aVF
 • Behandling
 • PCI: STEMI med symptomdebut får som udgangspunkt akut KAG og PCI.
 • AK-behandling: Ved overflytning til primær PCI og ikke i forvejen AK-behandling gives 7500-10000 IE Ufraktioneren heparin i.v. Hvis i forvejen AK-behandling konfereres med PCI om der skal gives mindre dosis eller undlades UFH.
 • Trombocythæmmer: Der gives Acetylsalicylsyre tyggetablet 300 mg eller Acetylsalicylsyre i.v. 150-250 mg som engangsdosis. ADP receptor blokker gives kun efter aftale med PCI center.
 • Fibrinolyse kan overvejes som alternativ til primær PCI, hvis transporttiden er over 2 timer.
 • Smertebehandling: Hvis systolisk BT>100 gives 2 pust nitro og efterfølgende nitrodrop. Desuden kan gives Morfin 2,5-10 mg i.v. eller Fentanyl i.v. 50-100 mcg. Ved behandlingsrefraktære smerter kontaktes PCI center.
 • Behandl evt. arytmier.
 • Der gives iltterapi ved SAT<90 og ved svær hypoksæmi overvejes intubation.
 • Ved akut overflytning til PCI center, gives der typisk i ambulancen inden 300 mg hjertemagnyl og 10.000 ufraktioneret heparin.

Referencer

 1. Akut koronart syndrom (Cardio.dk) (Opdateret 4/6-2020)
 2. ECG tutorial: Myocardial ischemia and infarction (Uptodate)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *