Ustabil angina pectoris (UAP)

Ustabil Angina Pectoris er symptomer på myokardieiskæmi i hvile, hvor der ikke er forhøjet TnT – men der kan godt være forbigående EKG forandringer.

Se også AKS.

Ætiologi

 • Se under AKS.

Diagnose & udredning

 • Definition: Symptomer på myokardieiskæmi i hvile og evt. EKG-forandringer (der ikke er forenlig med STEMI), men ikke signifikant forhøjet TnT.
 • Diagnose: Ved symptomer på myokardieiskæmi tages EKG. Såfremt det ikke viser tegn til STEMI, tages TnT. Såfremt det ikke er signifikant forhøjet eller uden dynamik, betragtes det som ustabil angina pectoris.
 • Paraklinisk: Der ses ikke signifikant forhøjet TnT ved UAP.
 • EKG: Der kan ses EKG-forandringer der er forbigående, men der kan også være normalt EKG.
 • KAG: Ved ustabil hæmodynamik, livstruende arytmier eller vedvarende/recidiverende smerter anbefales akut KAG. Ved stabile patienter med intermediær risiko (diabetes, eGFR <60 ml/min, LVEF <40%, post-infarkt angina, nylig PCI, tidl. CABG, GRACE-score 109-140) anbefales KAG <72 timer, hvis ikke alder og komorbiditet taler imod. Ved stabile patienter med lav risiko anbefales primært noninvasiv iskæmitestning.

Behandling

 • AK-behandling: Arixtra s.c. 2,5 mg x 1 dgl. er førstevalg, men kontraindiceret hvis eGFR<20. Hvis eGFR<20 gives Fragmin s.c. 120 IE/kg x 1 dgl., max 10000 IE/dgl. Hvis pt. i forvejen tager NOAK eller Marevan med INR>2 skal de fortsætte dette og ikke få Arixtra eller Fragmin.
 • Trombocythæmmer: Der gives engangsdosis ASA tyggetablet 300 mg eller ASA i.v. 150-250 mg. Ellers gives Ticagrelor 180 mg, mens Clopidogrel 600 mg vælges ved behov for peroral AK-behandling.
 • Smertebehandling: Hvis systolisk BT>100 gives 2 pust nitro og efterfølgende nitrodrop. Desuden kan gives Morfin 2,5-10 mg i.v. eller Fentanyl i.v. 50-100 mcg. Ved behandlingsrefraktære smerter kontaktes PCI center.
 • Behandl evt. arytmier.
 • Der gives iltterapi ved SAT<90 og ved svær hypoksæmi overvejes intubation.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *