Spontan pneumothorax

En pneumothorax er luft i pleurahulen, mellem pleura parietalis og pleura visceralis, medførende ophævelse af det normalt negative tryk mellem hinderne, hvilket fører til kollaps af lungevævet.

Se også Pneumothorax.

Ætiologi

  • Forekomst: Incidensen er 20/100000 blandt mænd og 5/100000 blandt kvinder.
  • Primær pneumothorax ses hyppigst ved unge høje slanke mænd, sekundær pneumothorax hyppigst ved ældre med obstruktiv lungelidelse.
  • Der skelnes mellem primær og sekundær pneumothorax.
  • Rygning øger risikoen 10-20x.
  • Kan opstå ved overtryksventil ved en respirator.
  • Hvis luft slipper ind ved inspiration, men ikke kan komme ud ved ekspiration, opstår der trykpneumothorax. Dette er en livstruende tilstand.

Diagnose & udredning

  • Diagnosticeres ved vejrtrækningsbesvær og endeligt på et rtg. thorax.
  • FLUS er bedre til at udelukke pneumothorax end rtg. thorax. Hvis der er lung sliding udelukker dette pneumothorax. Fravær af lung sliding bekræfter ikke pneumothorax.

Behandling

  • Ved mistanke til trykpneumothorax skal der straks punkteres, f.eks. med et venflon. Der afventes ikke rtg. thorax.
  • I nogle tilfælde behandles en almindelig pneumothorax med dræn, ofte hvis pneumothorax er over 3 cm. Ved mindre kontrolleres ofte rtg. thorax.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *