Pneumothorax

Pneumothorax er en sammenklappet lunge grundet luft i pleurahulen.

Se også spontan pneumothorax og Billeder af pneumothorax.

Ætiologi

 • Der skelnes mellem spontan pneumothorax, traumatisk pneumothorax og iatrogen pneumothorax.
 • Spontan pneumothorax opstår spontant. Her skelnes mellem primær der opstår ved lungerask pt. og sekundær der opstår ved lungesyg pt.
 • Traumatisk pneumothorax opstår som følge af traume.
 • Iatrogen pneumothorax opstår som følge af et indgreb, fx. transbronkial tangbiopsi, pleuracentese, pleurabiopsi, CVK anlæggelse, mekanisk ventilation.

Diagnose & udredning

 • Definition: En tilstand, hvor luftindtrængen i pleurahulen forårsager hel eller delvis sammenfald af lungen.
 • Spontan pneumothorax varetages af kirurger eller lungemedicinere, mens traumatisk pneumothorax varetages af ortopædkirurger.
 • En stor pneumothorax er over 2 cm, mens en lille pneumothorax er under 2 cm.
 • Symptomer: Dyspnø, evt. brystsmerter.
 • Rtg. thorax: Viser pneumothorax.
Stor pneumothorax på venstre side

Behandling

 • Lille pneumothorax observeres med daglig rtg. thorax.
 • Ved stor pneumothorax anlægges dræn. Dette skal være der indtil der ikke længere bobler fra drænet i mindst et døgn og rtg. thorax viser lungen er udfoldet. Når dræn er seponeret bør man observere mindst et døgn og kontrollere rtg. thorax.
 • Drænet anlægges sædvanligvis i IC II i medioclaviculærlinjen eller i ”den sikre trekant”.
 • Det er et kirurgisk dræn der skal anlægges, ikke et pleuradræn, da ikke pleuradræn ikke kan drænere luft. Et kirurgisk dræn kan både drænere luft og væske. Hvis der både er væske og en lille pneumothorax, kan man også overveje at påsætte en heimlich ventil på drænet.
 • To uger efter drænet er fjernet skal rtg. thorax kontrolleres.

Komplikationer

 • Trykpneumothorax

Referencer

 • Pneumothorax (SHS)

Sidst opdateret 29. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *