Reernæringssyndrom

Reernæringssyndrom eller Refeeding syndrome er komplikationer og elektrolytforstyrrelser der opstår grundet for hurtig intensivering i ernæring hos underernæret pt.

Ætiologi

 • For hurtig ernæring fører til aktivering i glykolysen, der forbruger i forvejen udtømt thiaminlager. Dette fører til dannelse af laktat og derved laktat acidose. Insulin aktiveres, hvilket skubber elektrolytter ind i celler, og der opstår hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og hypofosfatæmi. Der opstår også natrium- og væskeretention, hvilket kan føre til lungeødem. Manglen på thiamin kan medføre Wernickes encephalopati.
 • Risikofaktorer er lav BMI, ultilsigtet vægttab, mindre kostindtag over dage, alkohol- og stofmisbrug, hypofosfatæmi, hypokaliæmi, hypomagnesiæmi.
 • Risikopatienter er ældre, alkoholikere, cancerpatienter, korttarmssyndromspatienter.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypofosfatæmi) eller symptomer der opstår dage efter intensivering i ernæring.
 • Definition: Nogle instrukser definerer reernæringssyndrom som Fosfat under 0,65 mmol/l OG fald i Fosfat på mere end 0,16 mmol/l efter start af ernæring.
 • Symptomer: Kan være mangefoldige og komme fra mange organsystemer.
 • Paraklinisk: Typisk ses hypofosfatæmi, hypokaliæmi og hypomagnesiæmi. Monitoreres med daglig væske og infektionstal + Mg + Fosfat.
 • EKG: Bør foretages daglig for at monitorere for elektrolytforstyrrelser der påvirker EKG.
 • Man bør tage daglig vægt, for at holde øje med væskeretention.

Behandling

 • Ved risiko for reernæringssyndrom skal pt. startes op i Thiamin i.v. 200 mg dgl. i mindst 5 dage. Desuden Multivitamin 1 tabl. dgl.
 • Start forsigtig op i ernæring og væsketerapi. Vælg Ringeracetat fremfor isoton NaCl ved væsketerapi.

Referencer

 • Emilie Aubry, Natalie Friedli, Philipp Schuetz, Zeno Stanga. Refeeding syndrome in the frail elderly
  population: prevention, diagnosis and management (Review). Clinical and Experimental
  Gastroenterology 2018:11 255–264.
 • Janssen, G., Pourhassan, M., Lenzen-Großimlinghaus, R. et al. The Refeeding Syndrome revisited:
  you can only diagnose what you know. Eur J Clin Nutr 73, 1458–1463 (2019)
  doi:10.1038/s41430-019-0441-x.
 • Anorexia nervosa in adults and adolescents: The refeeding syndrome (Uptodate)
 • Sparre-Sørensen, Maja & Midttun, Mette. (2015). The refeeding syndrome in geriatric patients.
  European Geriatric Medicine. 6. 10.1016/j.eurger.2015.05.011.
 • Carol Rees Parrish et al. Much Ado About Refeeding. NUTRITION ISSUES IN
  GASTROENTEROLOGY, SERIES #23.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *