Lewy Body demens

Lewy Body Demens er en form for demens der især er karakteriseret af hallucinationer.

Ætiologi

 • Lewy Body demens er den tredje hyppigste form for demens.
 • Den primære ætiologi er ukendt.
 • Lewy bodies er intraneuronale eosinofile inklusionslegemer, som består af aggregerede proteiner (bl.a. neurofilamentproteiner, ubiquitin og alfa-synuclein). Lewy Body demens er en neurodegenerative tilstande med unormal aggregation af alfa-synuklein.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Karakteriseret ved erhvervet kognitivt svigt, svigt af emotionel kontrol og svigtende funktionsevne i forhold til dagliglivets funktioner. Lewy Body Demens er herudover karakteriseret af fluktuerende bevidsthed, synshallucinationer, parkinsonisme, overfølsomhed for psykofarmaka og effekt af kolinesterasehæmmere på linje med eller bedre, end hvad der ses ved Alzheimers demens.
 • Gentagne fald eller synkoper, Kortvarigt uforklaret bevidsthedstab, Svær autonom dysfunktion, Hallucinationer af andre sanser, Vrangforestillinger, Depression, Forstyrrelser i REM søvn og Abnorm følsomhed for psykofarmaka støtter diagnosen.
 • Apopleksi (klinisk eller billeddiagnostisk), Tegn til anden forklarende sygdom og hvis parkinsonistiske træk først optræder ved sværere demens taler dette imod diagnosen.
 • Parkinsonistiske træk ses hos 75%. Synshallucinationer ses hos 75-80%.
 • Lewy Body Demens kan minde meget om Alzheimers demens, men klarer sig ofte godt i kognitive tests (fx. MMSE). Typiske symptomer er synshallucinationer, parkinsonisme og søvnforstyrrelser. Der er hyppigt stivhed, men ikke tremor.
 • CTC: Kan ikke adskille Lewy Body demens fra Alzheimers demens.
 • SPECT/PET: Undersøgelse af cerebralt blodgennemstrømning (f.eks. med SPECT, PET) kan bidrage til at differentiere mellem Alzheimers sygdom (parietemporal reduktion) og demens med Lewis Bodies (occipitotemporal reduktion).

Behandling

 • Kolinesterasehæmmere såsom Donepezil anvendes.
 • Det kan overvejes at tilbyde behandling med Memantin.
 • Antipsykotika er kontraindiceret ved Lewy Body Demens. Der er ringe effekt, og parkinsonisme forværres.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *