Pleuraeffusion

Pleraeffusion er betegnelsen for en effusion i pleurahulen, som hyppigt er pleuravæske.

Se også Billeder af pleuraeffusion.

Ætiologi

 • Forekomst: Der er ca. 20.000 tilfælde af pleuraeffusion i DK hvert år [3].
 • Pleuraeffusioner kan opstå ved mange tilstande, herunder pneumoni, hjertesvigt, lungeemboli, malignitet og rheumatoid lidelse. Se nedenstående tabel for inspiration.
 • Fysiologisk er der 15-20 ml pleuravæske. Øget pleuravæske kan opstå ved nedsat absorption eller øget sekretion. Der skelnes mellem pleuraeksudat og pleuratransudat (eksudativ vs. transudativ væske).
  • Eksudat: Skyldes primært inflammation i pleura eller lungeparenkymet, hvilket giver øget permeabilitet
  • Transudat: Skyldes ubalance mellem hydrostatisk og det kolloid-osmotiske tryk i brystkassen. Ses ved hjertesvigt, nyreinsufficiens og sygdomme udenfor pleurarummet.
EksudatTransudat
HyppigParapneumonisk effusion
Malignitet
Hjertesvigt
Levercirrhose
Mindre hyppigLungeemboli
Post-bypass (CABG)
Reumatoid artrit
Thorax-traume
Benign asbest-relateret pleuraeffusion
Autoimmun pleurit
Hypoalbuminæmi
Peritoneal-dialyse
Nefrotisk syndrom
Hypothyreoidisme
Trapped lung
SjældenMedicin udløst (fx Betablokkere, Phenytoin Nitrofurantoin, Methotrexat, Amiodaron)
Tuberkulose
Idiopatisk pleuritis
Konstriktiv perikardit
Urinothorax
Meig’s syndrom (ovariecancer og pleuraeffusion)
Eksempler på hyppige årsager til eksudat og transudat

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Udfra rtg. thorax, FLUS eller CT thorax.
 • Symptomer: Dyspnø og evt. brystsmerter der er respirationssynkrone.
 • Diagnostisk pleurapunktur omfatter at pleuravæske undersøges for malignitetssuspekte celler (cytologi), sendes til D+R og analyseres for pH, protein, glukose, LDH og leukocytter.
 • Paraklinik: LDH fortæller noget om inflammationsgraden, idet en høj pleura-LDH betyder højere grad af inflammation.
 • Udseende: Strågul normal. Puslignende ved empyem. Appelsinlignende-hvidlig tyder på chylothora, hvor der er tale om lymfe (undersøg for cholesterol og triglycerid). Ved meget bundfald da evt. reumatoid pleuritis.
 • Årsagen til pleuravæske skal altid findes!
 • Der skelnes mellem eksudat og transudat, hvor man kan bruge Light’s Criteria Rule: pleura-protein/se-protein > 0,5, pleura-LDH/se-LDH > 0,6 eller pleura-LDH større end 2/3 af øvre reference for se-LDH tyder på eksudat.
Simpel parapneumonisk effusionKompliceret parapneumonisk effusionEmpyemHjertesvigtMalignitet
UdseendeKlarKlar/skyetPusKlarKlar
BiokemipH>7,2
LDH < 1000 IU/I.
Glukose > 2,2 mmol/l.
Dyrkning negativ.
pH<7,2
LDH > 1000 IU/I.
Glukose < 2,2 mmol/l.
Dyrkning kan være positiv.
Positiv dyrkningpH>7,3pH>7,3 hvis nyt, pH<7,3 hvis gammelt
Tabel der kan anvendes til tolkning af svaret fra en diagnostisk pleurapunktur
Inkompenseret pt. Pleuravæske bilateralt, specielt på hø. side. Desuden lungestase.
Man kan på rtg. thorax kigge efter Meniscus tegn for at se om der er tale om pleuravæske

Behandling

 • Hvis meget pleuravæske (>2 cm) eller symptomer anlægges typisk pleuradræn. INR skal typisk være under 2,0, trombocytter > 50 og APTT<60, for at man gennemfører pleuracentese.
 • Før pleuracentese skal følgende blodfortyndende pauseres:
  • Hjertemagnyl: Ingen pause
  • Clopidogrel: 5 dages pause
  • Marevan: INR<2, ofte pause 3-4 dage før, evt. bridging med Fragmin ved metallisk klap
  • NOAK: Pause med 1 dosering
  • Fragmin terapeutisk dosis: 12 timers pause
  • Fragmin profylaktisk dosis: Ingen pause
 • Seponering af dræn: Kan seponeres når drænet ikke producerer mere.
 • Herudover behandling af den tilgrundliggende årsag.

Referencer & henvisninger

 1. Empyema pleurae / Parapneumonisk effusion (Dansk Lungemedicinsk Selskab) (Opdateret 7/11-2018)
 2. Pleural fluid pH: Diagnostic, therapeutic, and prognostic value
 3. Pleuraeffusion (Dansk Lungemedicinsk selskab) (Opdateret 1/5-2020)
 4. Malign pleura-effusion (DLS)
 5. Pleuraeffusion (DLS)
 6. Pausering med blodfortyndende medicin inden kardiologiske indgreb

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *