Non-thyroid sygdom (NTI)

Non-thyroid sygdom (NTI) er ikke en egentlig sygdom, men et udtryk for ændring i thyroideatal, som ikke skyldes sygdom i gl. thyroidea. Kaldes også Euthyroid sick syndrome (ESS).

Se også TSH.

Ætiologi

 • Kan skyldes sygdom som infektioner, forbrændinger, leversvigt, nyresvigt, hjertesvigt, cerebrovaskulære tilstande, traumer og store kirurgiske indgreb.
 • Medicin som højdosis steroid eller dopamin hæmmer TSH. Iod fra kontrastvæske eller Cordarone kan både hæmme og stimulere gl. thyroidea.
 • Cytokiner og inflammation sænker TSH, ved at reducere TRH sekretionen fra hypothalamus, så hypofysen producerer mindre TSH.
 • Ca. 15-20% af alle indlagte og 50% på intensiv har lav T4 (lav T4 syndrom). Dette skyldes reduktioner i serumkoncentrationen af thyroidbindende proteiner: thyroxine-binding globulin (TBG), transthyretin (TTR), thyroxine-binding prealbumin [TBPA]) og albumin.
 • De fleste indlagte vil have lav T3. Dette skyldes formentlig en hæmning af omdannelsen af T4 til T3, fordi enzymet 5′-monodeiodinases bliver nedreguleret ved akut sygdom.
 • Studier viser at akut syge kan få forbigående central hypotyrodisme (påvirkning af hypofysen), der ikke kræver behandling.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Typisk lav T3, TSH og T4 i prioriteret rækkefølge i fm. akut sygdom, som normaliseres efterfølgende.
 • Paraklinik: Typisk lav T3, lav-normal TSH og lav-normal T4. Ved recovery ses forbigående stigning i TSH over referenceniveauet.
 • Central hypotyrodisme er sjældent, men vil give samme blodprøvebillede. Hvis man vil skelne mellem rigtig central hypotyrodisme og non-thyroid sygdom, kan man tage se-cortisol. Denne ville være forhøjet ved akut sygdom, men lav ved central hypotyrodisme.

Behandling

 • Skal ikke behandles, men kontrolleres. Det kan fx. kontrolleres en måned efter udskrivelsen.
 • Hvis TSH > 20 i recovery perioden skal man kontrollere frit T4, og hvis den også er lav kan man overveje at behandle med Eltroxin i en kort periode.

Referencer & henvisninger


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *