Nefrogen anæmi

Nefrogen anæmi er anæmi der skyldes nyreinsufficiens.

Se også Anæmi, Akut nyreinsufficiens og Kronisk nyreinsufficiens.

Ætiologi

 • Nefrogen anæmi er en sekundær anæmi der skyldes insufficient erytropoietin produktion.
 • Det er hyppigt for personer med kronisk nyreinsufficiens. Prævalensen er 1% for pt. med eGFR på 60, 9% for pt. med eGFR på 30 og 33-67% for pt. med eGFR på 15.
 • Nyrernes produktion af erytropoitin falder i reglen, når GFR reduceres til under 35 ml/min. og dette er hovedårsagen til nefrogen anæmi.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles ved anæmi samtidig med kronisk nyreinsufficiens, hvor andre årsager til anæmi er udelukket.
 • Det skal undersøges om pt. har funktionel jernmangel eller generel jernmangel, dvs. ferritin skal være over 30 (>100 ved samtidig forhøjet CRP) og transferrin-mætning over 20%. Hvis transferrin-mætning < 20% skal ferritin være over 500.
 • Paraklinisk: Initielt tages Hb, MCV, MCHC, leukocytter, difftælling, retikulocytter, trombocytter, ferritin, transferrinmætning, vitamin B12 og folat. En nefrogen anæmi er normocytær normokrom anæmi med lav retikulocytter.

Behandling

 • Behandling er EPO, jernterapi og i nogle tilfælde blodtransfusion med SAG-M.
 • Hvis der behandles med EPO, skal man samtidig behandle med jern, for at undgå jernmangel. Som udgangspunkt gives kun EPO hvis transferrin-mætning er over 20% og ferritin er over 200. Ofte vil man ved ferritin < 500 forsøge jernbehandling først, da det i sig selv kan hæve Hb.
 • Substitution med EPO anvendes til ptt. med moderat til svær nefrogen anæmi.
 • Mål-Hb for EPO er omdiskuteret, men UpToDate anbefaler Hb mellem 6,2 og 7,1. Bemærk man går ikke efter normalisering i Hb.
 • Der må ikke behandles med EPO, hvis pt. er kendt med malignitet eller tidligere malignitet, da det kan føre til progression eller recidiv. Pt. med tidligere apopleksi må ikke behandles med EPO, da der er risiko for ny apopleksi.

Referencer

 1. Treatment of anemia in nondialysis chronic kidney disease (UpToDate)
 2. Anemia in CKD (KDIGO 2012)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *