Akut nyreinsufficiens

Akut nyreinsufficiens eller akut nyresvigt er et tab i nyrefunktion der er sket over timer til uger.

Se også:

Ætiologi

 • Der findes mange årsager til nyreinsufficiens. Nyreinsufficiens bør klassificeres udfra prærenal, renal og postrenal nyreinsufficiens.
 • Risikoen for akut nyreinsufficiens øges med alderen.
 • Nyreinsufficiens inddeles i prærenal (fx. pga. dehydrering), renal (pga. nyresygdom) og postrenal årsag. Prærenal nyreinsufficiens er langt det hyppigste.
  • Prærenal nyreinsufficiens skyldes ofte lavt blodtryk eller dehydrering.
  • Renal nyreinsufficiens kan skyldes medicin eller vaskulit/glomerulonefrit
  • Postrenal nyreinsufficiens kan skyldes afløbshindring, f.eks. hydronefrose (UL eller CT) eller urinretention (blærescan).

Diagnose & udredning

 • Ved nyreinsufficiens sker der en stigning i kreatinin og deraf fald i eGFR. Selvom en pt. er kendt med kronisk nyreinsufficiens, kan de godt have akut nyreinsufficiens oveni. Dette ses ved at kreatinin stiger ud over det normale. Det er derfor vigtigt at sammenligne med det habituelle niveau for eGFR og Kreatinin.
 • Paraklinisk tages Kreatinin, Karbamid, eGFR, Na, K, Ca, Mg, Phosphat. Overvej desuden at estimere eGFR med Cockroft-gault.
 • Der tages urinstix for blod, leukocytter, nitrit og protein. Desuden bestemmes albumin/kreatinin ratio i urin. Bemærk især protein i urinen, der vil være forhøjet ved intrarenal nyreinsufficiens.
 • Hvis der ses ses akut nyreinsufficiens udelukkes afløbshindring (overvej kateter og evt. timediurese). Der gives herefter 3 liter isoton væsketerapi per døgn. Timediurese stiles efter at være over 50 ml/h. Der føres væskeskema og tages daglige væsketal.
 • Overvej mulighed for hydronefrose. Evt. UL hvor man kigger efter udvidelse af nyreparenkym. Centrum vil typisk være hypoekkoisk.
 • A-gas vil typisk vise metabolisk acidose. Pt. kan være dyspnøisk grundet hyperventilation i forbindelse med korrektion af acidose.
 • Diurese: Diurese skal mindst være 0,5 ml/kg/t. Dvs. en person på 60 kg skal have en timediurese på 30 ml/t.

Behandling

 • Som det første pauseres eller seponeres medicin der er kontraindiceret ved nyresvigt, herunder NSAID, ACE-hæmmere, Angiotensin II blokkere, Spironolakton, Digoxin, Allopurinol og Metformin.
 • Ved mistanke til prærenal nyreinsufficiens gives væske. Ved samtidig hyperkaliæmi vælges isoton NaCl.
 • Ved postrenal nyreinsufficiens evt. KAD eller aflastning af nyrer, evt. med JJ-kateter.
 • Korriger evt. hyperkaliæmi.
 • Overvej at lægge KAD og overvåge timediurese der stiles efter over 30-50 ml/time.
 • Overvej at give bikarbonat ved metabolisk acidose med pH<7,3. Eksempel på dosis er 14 g/L hvor der gives 0,5 L ad gangen og a-gas en time efter infusion.
 • Ved udtalt nyresvigt skal overvejes dialyse. Dette er ofte indiceret ved kreatinin > 800 eller karbamid > 35.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Akut nyrefunktionsnedsættelse i FAM

B. Guidelines

 1. Lægemidler ved nedsat nyrefunktion – en guide til dosisreduktion og kontraindikation (Region Syd)

Sidst opdateret 30. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *