Kronisk nyreinsufficiens

Kronisk nyreinsufficiens er en nedsættelse af nyrefunktion varende i minimum 3 måneder.

Se også:

Ætiologi

  • 10-15% af den voksne befolkning har kronisk nyreinsufficiens.
  • Følgende faktorer kan udløse nyreskade: Diabetes mellitus, Alvorlig hypertension, Essentiel hypertension hos særligt disponerede, Autoimmune sygdomme, Systemiske infektioner, Urinvejsinfektioner, Nyresten, Obstruktion i nedre urinveje, Medikamenttoksicitet eller tungmetaller.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udfra blodprøver og urinprøver.
  • Paraklinik: Paraklinisk ses kronisk forhøjet kreatinin, lav eGFR. Der ses forhøjet urin albumin/kreatinin ratio. Desuden hyperkaliæmi, hyperfosfatæmi, hypocalcæmi, høj PTH.
  • Inddeles i stadier:
Stadieinddeling af kronisk nyreinsufficiens
Prognose ved kronisk nyreinsufficiens

Behandling

  • Behandle komplikationer som anæmi, acidose, hyperkaliæmi, renal osteodystrofi og vaskulære kalcifikationer samt kardiovaskulær sygdom.
  • Evt. dialyse. Pt. med svær comorbiditet og høj alder får ofte kun kort eller ingen livsforlængelse, der præges af hyppige indlæggelser, hvorfor det er relativt kontraindiceret.
  • Evt. nyretransplantation.

Referencer

  1. Kronisk nyresygdom og kronisk nyresvigt (Lægehåndbogen)

Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *