Case: Kronisk nyreinsufficiens

25 årig kvinde klager over træthed og åndenød og indlægges akut. Egen læge har taget blodprøver – se nedenstående. Blodtryk var 200/115. Urinstix viste 2+ for proteinuri. UL viser 2 små nyrer på hhv. 7 og 8 cm.

Pt. har kronisk nyreinsufficiens og forhøjet BT. Til sænkelse af blodtryk vil førstevalg være calciumantagonist, betablokker og loopdiuretika. Anæmi er udløst af kronisk nyreinsufficiens, skal behandles med EPO og sikring af at jerndepoterne er fyldt op. Hyperkaliæmi skal behandles med glukose-insulin-drop, infusion CaCl2, resoneum og evt. dialyse.

Man vil også forvente hypocalcæmi, hyperparathyrodisme og hyperfosfatæmi.

BlodprøverVærdi
Hb5,0
Kreatinin1500
Kalium7,0

NB: Denne case er fiktiv og har til formål at demonstrere medicinske pointer relevant for denne case til brug for læring.


Sidst opdateret 27. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *