Kronisk dyspnø

Kronisk dyspnø er betegnelsen for dyspnø der har varet mindst 4-8 uger.

Ætiologi

  • De hyppigste årsager til kronisk dyspnø er astma, KOL, interstitiel lungesygdom, kardiel dysfunktion, overvægt eller manglende kondition.
  • Anæmi, hypertyreose, hypotyreose kan også være årsag til dyspnø.

Diagnose & udredning

  • Definition: Kronisk dyspnø er dyspnø der har varet mindst 4-8 uger.
  • Paraklinik: Væske og infektionstal, TSH. Evt. d-dimer og TnT afhængig af klinik.
  • EKG: Bør tages for at afklare om der kan være en kardiel årsag.
  • Spirometri: For at afsløre evt. obstruktiv eller restriktiv lungelidelse.
  • Rtg. thorax: Bør tages.
  • Ved varighed af dyspnø over 8 uger er der indikation til vurdering i lungemedicinsk amb.

Behandling

  • Afhænger af årsagen.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *