Kronisk hoste

Kronisk hoste er hoste der har varet mindst 8 uger.

Ætiologi

  • Kan skyldes Vocal cord dysfunktion (VCD), Exercise induced laryngeal obstruktion (EILO), rygning, medicinbivirkninger, GERD, astma, KOL, Post-nasal drip syndrome (PNDS), infektioner, bronkiektasier, interstitiel lungesygdom, inkompensation, lungeemboli, fremmedlegemer, malignitet, primær ciliær dyskinesi, cystisk fibrose eller psykogen hoste.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Kronisk hoste er hoste der har varet mindst 8 uger.
  • Udredes typisk med LFU, rtg. thorax, medicingennemgang
  • Medicingennemgang: Obs på medicinbivirkninger, fx. ved anvendelse af ACE-hæmmer.

Behandling

  • Afhænger af årsagen.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *