Hæmoptyse

Hæmoptyse er betegnelsen for at man hoster blod op.

Ætiologi

  • Den hyppigste årsag er bronkitis.
  • Kan også skyldes malignitet, lungeemboli, bronkiekstrasi, tuberkulose.
  • Risikofaktorer er alder over 40 år og mere end 20 pakkeår bag sig.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Klinisk udfra anamnese, hvor pt. fortæller hun hoster blod op.
  • Differentialdiagnostisk kan der være tale om hæmatemese (blodigt opkast) i stedet.
  • Inddeles i let, moderat og svær afhængig af mængden.
  • Ved let hæmoptyse varende under 1 uge og ingen hæmoptyse behøves ingen videre udredning.
  • Ved let hæmoptyse med risikofaktorer eller moderat hæmoptyse udredes med CT thorax og efterfølgende bronkoskopi i lungemedicinsk regi. CT scanning kan foregå ambulant ved henvisning til lungemedicinsk amb. såfremt pt. er stabil og har det godt.

Behandling

  • Behandling af den underliggende årsag.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *