Enuresis nocturna

Enuresis nocturna eller natlig vandladning er ufrivillig fysiologisk vandladning under søvn i en alder, hvor natlig kontinens sædvanligvis er udviklet.

Ætiologi

 • 6-10% af alle 7-årige har enuresis nocturna.
 • Enuresis synes at skyldes en manglende balance mellem den natlige urinproduktion og blærens kapacitet, samtidig med nedsat evne til at vågne, når blæren er fuld.
 • Obstipation er ikke sjældent årsag til enuresis, men ses hyppigere ved daginkontinens.

Diagnose & udredning

 • Udredes med anamnese, objektiv undersøgelse, urinstix, urinundersøgelse, væske- og vandladningsskema.
 • Reduceret blærekapacitet defineres som maximal vandladningsvolumen<65 % af den forventede for alder: (30 x alder + 30) ml.
 • Natlig polyuri: Urinproduktion på en våd nat, der overskrider den forventede blærekapacitet med mindst 30 %.

Behandling

 • Behandling af enuresis bør som regel indledes i 6-7 års-alderen.
 • Hvis problemet er blærekapacitet behandles bedst med ringeapparat, mens hvis problemet er høj natlig urinproduktion behandles det bedst med Minirin.
 • Behandling med ringeapparat strækker sig over 6-12 uger uden pauser overhovedet.
 • Minirin gives med 0,1-0,4 mg som tablet eller 120-240 mikrogram som smeltetablet før sengetid. 

Referencer

 1. Enuresis nocturna (Region Midt)
 2. Enuresis nocturna hos børn (Ugeskriftet)

Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *