Feberkramper

Feberkramper er en form for kramper der hyppigt ses hos børn.

Ætiologi

  • Ses hos 2-5% børn i alderen 6 måneder til 6 år. Risikoen for recidiv er ca. 10%.
  • Forekommer hyppigst hos børn mellem 5 måneder og 5 år.
  • Anfald associeret med stigning i kropstemperatur ved fravær af intrakraniel infektion, metabolisk forstyrrelse eller historie med afebril anfald.
  • Paracetamol hverken øger eller sænker risikoen for feberkramper.

Diagnose

  • Stilles klinisk ved kortvarige kramper hos småbørn der ukompliceret stopper af sig selv eller ved stesolid rektalt eller via kinden. Der er tale om generaliserede tonisk-kloniske kramper af nogle minutters varighed med en post-iktal fase hvor barnet typisk er træt og ked af det.
  • Ved komplicerede feberkramper tages EEG med henblik på udredning for epileptogent fokus. Komplicerede feberkramper er når der ses fokale kramper, neurologiske udfald efter krampeanfaldet, varighed over 15 minutter og over 1 anfald inden for samme døgn.

Behandling

  • Sikre frie luftveje og klæd barnet af. Hvis ikke kramperne stopper af sig selv gives stesolid rektalt eller via kinden (Buccolam). Kramperne skal stoppes inden 30 minutter, da der ellers er tale om status epilepticus.

Referencer


Sidst opdateret 23. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *