Colitis Ulcerosa

Colitis ulcerosa er en kronisk tyktarmsforbindelse hvor der ses inflammation med slim og blod i afføring. Den involverer kun colon, men der kan dog også afficiere terminale ileum. Sygdommen kan variere fra at afficere kun dele af colon og indtil hele colon.

Se også Akut colitis.

Forekomst

 • Ubehandlet vil 80% få recidiv i løbet af det første år.
 • Cirka 10% oplever ikke recidiv i løbet af 10 år.

Ætiologi

 • Årsagen til sygdommen er ukendt, men både genetiske og miljømæssige faktorer spiller ind. Den betragtes ofte som en autoimmun sygdom, uden at den dog fuldt opfylder kriterierne herfor.

Diagnose & Udredning

 • Sygehistorie med blodig diarre med slim og mavesmerter. Nogle har også også ekstraintestinale symptomer, såsom symptomer fra led, øjne, lever, hud, lunger og pt. har øget risiko for tromber.
 • Koloskopi kan vise klassiske slimhindeforandringer, og histologi kan være med til at stille diagnosen.
 • Ved collitis ulcerosa er der ofte kun overfladen af tarmvæggen der er påvirket, i modsætning til Crohns sygdom hvor det er hele tarmvæggen. Derfor vil personer med Crohns sygdom ofte have vægttab, hvilket ofte ikke ses ved collitis ulcerosa.
 • Paraklinisk behøver der ikke være forhøjelse af CRP og leukocytter, men dette kan godt være til stede i sværere grader. Der kan ses anæmi og lav albumin.
 • Hvis der er mindst 6 blodige afføringer daglig, er der tale om akut collitis og indikation for indlæggelse.
 • Overvej CT abdomen ved smerter, obs megacolon. Hvis megacolon til stede konfereres med kirurg. Kan også ses på oversigt over abdomen (OOA).

Behandling

 • Medicinsk behandling til remission af udbrud, samt forebyggelse af nye udbrud.
 • Kirurgisk behandling med stomi er kurativ.
 • Til remission af udbrud anvendes ofte prednisolon, mens der anvendes 5-ASA til forebyggende behandling. Ved mere komplicerede tilfælde anvendes biologisk behandling.
 • Der skal overvejes profylaktisk fragmin under indlæggelse, da der er øget risiko for tromber. NOAK anvendes ikke, da de ikke er valideret og giver øget risiko for GI blødning.

Komplikationer

 • Megacolon. Skal især overvejes ved smerter.
 • Tromber, især DVT og LE. Især associeret til aktiv sygdom og indlæggelse.

Differentialdiagnoser

 • Crohns sygdom
 • Mikroskopisk kollitis

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *