Akut Colitis Ulcerosa

Akut Colitis Ulcerosa er en akut opblussen i Colitis Ulcerosa, hvor man har mere end 6 blodige afføringer dagligt. Kaldes også for fulminant colitis eller akut colitis.

Ætiologi

 • Forekomst: Ses hos 10% med Colitis Ulcerosa og kan opstå når som helst i forløbet.
 • Pt. kendt med Colitis Ulcerosa har risiko for at få en akut opblussen i deres sygdom, som kræver indlæggelse og akut behandling.
 • Kan udløses af røntgenkontrast eller koloskopi udført i en svær sygdomsfase eller ved brug af NSAID og anden medicin.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Akut Colitis Ulcerosa konstateres ved mindst 6 blodige afføringer pr. dag samt minimum en af følgende: 1) P>90 2) T>37,8 3) Hb<6,5 4) CRP>30 (Truelove & Witts kriterier).
 • Paraklinisk: Differentialtælling, væsketal + Mg, Infektionstal, koagulation, levertal, albumin, Kolesterol P, Blodtypebestemmelse og BAC-test.
 • Fæcesprøver: C. difficile toksin + tarmpatogene bakterier + virus + parasitter (PCR+dyrkning).
 • Overvej rtg. oversigt over abdomen eller lavkontrast CT abdomen ved mavesmerter, for at udelukke megacolon.
 • Overvej Akut sigmoideoskopi.
 • Colitis Ulcerosa er en mukosal sygdom og giver derfor ikke smerter. Overvej risiko for perforation ved smerter.
 • Observer med afføringsskema med antal afføringer og Bristol Stool Chart. Desuden daglige væske og infektionstal.
 • Dag 3: Vurderes effekten af behandlingen. Hvis antal afføringer fortsat er >8 eller 3-8 samt CRP>45, så er der 75% risiko for kolektomi og man skal overveje Rescuebehandling, fx. Infliximab eller Cyclosporin, eller behov for kolektomi.

Behandling

 • Akut Colitis er indikation til indlæggelse. I FAM bør man konferere med gastroenterolog.
 • Giv Solu-Medrol i.v. 40 mg x 2 dgl eller Prednisolon supp. 10 mg dgl. Cirka 70% responderer på konservativ behandling.
 • Opstart i Fragmin i profylaktisk dosis under indlæggelsen.
 • Giv væsketerapi, fx. 3 L Ringeracetat det første døgn.
 • Hvis hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi behandles dette.
 • Overvej at pausere eller seponere aminosalicylater, hvis pt. får dette.
 • Der kan være behov for blodtransfusion udfra alm. transfusionskriterier.
 • Man giver typisk ikke antibiotika, med mindre det drejer sig om det første anfald eller udfra rejsehistorik eller mistanke til infektion. Ciprofloxacin og evt. Metronidazol betragtes ofte som førstevalg.
 • Paracetamol kan gives ved smerter. Undgå opioider og buscopan der kan forværre dilatation og NSAID der kan forværre Colitis.

Komplikationer

 • Toksisk megacolon
 • Tarmperforation

Prognose

 • Der er en mortalitet på under 1% ved korrekt behandling og 80% uden behandling.

Referencer

 1. Svær Colitis Ulcerosa (DSGH)
 2. Fulminant colitis (Lægehåndbogen)

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *