Type 2 infarkt

Type 2 infarkt er en form for AMI, der ikke skyldes en koronartrombe, men øgede iltkrav fx. grundet en infektion.

Se også AKS.

Ætiologi

  • Forekomst: 1/4 af myokardieinfarkter er type 2 infarkter.
  • Patofysiologi: Et type 2 infarkt skyldes ikke en koronar trombe, men i stedet øgede iltkrav eller nedsat ilttilførsel.
  • Det kan for eksempel skyldes infektion, hypoksæmi, anæmi, arytmi, hypertension, hypotension, koronar arteriespasme, koronar embolisme.
  • Kun 55% med type 2 infarkt har syge koronarkar, mens det er 88% med type 1 infarkt.

Diagnose & udredning

  • Definition: Myokardieinfarkt sekundært til iskæmi, der skyldes enten et øget krav eller en nedsat tilførsel af oxygen f.eks. koronar arteriespasme, koronar embolisme, anæmi, arytmi, hypertension eller hypotension.
  • Paraklinisk: Type 2 Infarkt giver forhøjet TnT.
  • EKG: Type 2 infarkt kan give EKG forandringer, som andre typer af AMI.

Behandling

  • Behandling rettes mod den udløsende årsag, fx. behandling af infektion eller iltterapi.
  • Konferer med kardiolog om det er relevant med KAG eller antitrombotisk behandling.

Kilder:


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *