Hjertemagnyl

Hjertemagnyl eller Acetylsalicylsyre er en trombocythæmmer der anvendes til tromboseprofylakse.

 • Aktivt stof: Acetylsalicylsyre
 • Produktnavne: Hjertemagnyl, Hjercatyl, Hjerdyl, Hjertealbyl, Magnyl.
 • Synonymer: ASA
 • ATC-kode: B01AC06
 • Lægemiddelgrupper: Trombocythæmmere, Antitrombotika

Indikation & dosisforslag

 • Iskæmisk hjertesygdom: Hjertemagnyl tabl. 75 mg dgl. Ved tidligere mavesår skal gives PPI, fx. Pantoprazol, samtidig.
 • AKS: Hjertemagnyl 300 mg som engangsordination. 
 • Kronisk atrieflimmer hvor NOAK og VKA er kontraindiceret: Hjertemagnyl tabl. 75 mg dgl. + Clopidogrel 75 mg dgl. Medfører større blødningsrisiko sammenlignet med NOAK og VKA. Anbefales af START kriterier og Cardio.dk

Seponering

 • Seponér hos patienter uden manifest kardiovaskulær sygdom. ASA anbefales ikke som primær profylakse, da effekten ikke opvejer blødningsrisikoen. Kan overvejes hos diabetespatienter med høj risiko for kardiovaskulær sygdom (moderat til svært forhøjet albuminuri eller flere risikofaktorer som hypertension, rygning og arvelig disposition).
 • ASA er ikke indiceret som tromboseprofylakse ved atrieflimren

Værd at vide

 • ASA er indiceret som sekundær profylakse ved kardiovaskulær sygdom, dvs. iskæmisk hjertesygdom eller perifær arterie sygdom.
 • ASA er som udgangspunkt ikke indiceret ved primær profylakse, men det er omdiskuteret om det skal bruges som primær profylakse hos nogle pt. med T2DM uden kardiovaskulær sygdom.

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Acetylsalicylsyre (Promedicin)
 2. Primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser med acetylsalicylsyre hos patienter med type 2-diabetes mellitus (Ugeskriftet)

B. Studier

 1. McQuilten ZK, Thao LTP, Pasricha SR, Artz AS, Bailey M, Chan AT, Cohen HJ, Lockery JE, Murray AM, Nelson MR, Schneider HG, Wolfe R, Woods RL, Wood EM, McNeil JJ. Effect of Low-Dose Aspirin Versus Placebo on Incidence of Anemia in the Elderly : A Secondary Analysis of the Aspirin in Reducing Events in the Elderly Trial. Ann Intern Med. 2023 Jun 20. doi: 10.7326/M23-0675. Epub ahead of print. PMID: 37335992.
 2. Berger JS. Aspirin for Primary Prevention-Time to Rethink Our Approach. JAMA Netw Open. 2022 Apr 1;5(4):e2210144. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.10144. PMID: 35471577; PMCID: PMC9761566.

Sidst opdateret 19. juli 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *