Clopidogrel

Clopidogrel er en trombocythæmmer.

 • Aktivt stof: Clopidogrel
 • Produktnavne: Cloriocard, Grepid, Plavix, Clopidogrel
 • Lægemiddelgruppe: Trombocythæmmere, Antitrombotika
 • ATC-kode: B01AC04

Indikation & dosisforslag

Ved kronisk atrieflimmer hvor NOAK og VKA er kontraindiceret:

 • Hjertemagnyl tabl. 75 mg dgl. + Clopidogrel 75 mg dgl.
 • Medfører større blødningsrisiko sammenlignet med NOAK og VKA.
 • Anbefales af START kriterier og Cardio.dk

Seponering

 • Seponér 1 år efter AKS Ved AKS anvendes kombinationsbehandling med ASA og ADP-hæmmer i 1 år, med mindre anden behandlingsvarighed er angivet af kardiolog. Derefter seponeres ADP-hæmmer, og ASA fortsættes livslangt.
 • Seponér ½ år efter elektiv PCI ved stabil iskæmisk hjertesygdom Efter PCI (Perkutan koronar intervention) anvendes kombinationsbehandling med ASA og clopidogrel i ½ år. Herefter seponeres clopidogrel. ASA-behandlingen fortsættes livslangt.
 • Overvej at seponere Clopidogrel ved opstart af AK-behnadling grundet atrieflimmer, grundet blødningsrisiko.

Værd at vide

 • Overvej at pausere Clopidogrel, hvis Trombocytter < 50.
 • Clopidogrel skal pauseres 5 dage inden pleuracentese, men risikoen er lav [2].
 • Effekten af Clopidogrel bliver mindre, hvis man samtidig tager Omeprazol.

Referencer

 1. Clopidogrel (Promedicin)
 2. Pleuracentese hos patienter i behandling med pladehæmmere

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *