Brilique

 • Aktivt stof: Ticagrelor
 • Produktnavne: Brilique
 • ATC-kode: B01AC24
 • Lægemiddelgrupper: Antitrombotika, Trombocythæmmere

Dosering

Efterbehandling efter PCI – 2. valg:

 • Brilique 180 mg som engangsordination. Herefter Brilique 90 mg x 2 i op til et år. 

Medicinsk behandling af AKS – 1. valg: 

 • Brilique 180 mg som EO, herefter Brilique 90 mg x 2 i et år.

Kontraindikation & forsigtighed

 • Ticagrelor er kontraindiceret ved tidligere intrakraniel blødning.

Værd at vide

 • Effekten af ticagrelor ved AKS er undersøgt overfor clopidogrel i PLATO-studiet, hvor 18.624 patienter blev randomiseret til enten ticagrelor eller clopidogrel. Patienterne fik en loading dose af clopidogrel på 300 mg og af ticagrelor på 180 mg med henholdvis en vedligeholdelsesdosis på 75 mg og 90 mg x 2 dagligt gennem 6 – 12 måneder. Resultatet viste en signifikant reduktion i det kombinerede endepunkt (vaskulær død, AMI eller stroke) fra 11,7% i clopidogrel-gruppen til 9,8% i ticagrelor-gruppen med samme blødningsrisiko i de 2 grupper (clopidogrel 11,2%, ticagrelor 11,6% (ns)). Effekten var signifikant både på forekomsten af AMI (clopidogrel 6,9%, ticagrelor 5,8%) og på den totale dødelighed (clopidogrel 5,9%, ticagrelor 4,5%).
 • I  efterfølgende substudier fandtes ticagrelor at have samme effekt hos responders og non-responders til clopidogrel, at være bedre end clopidgrel til at forebygge iskæmiske hændelser hos diabetikere, og at bekræfte hovedstudiets resultater hos de 13.408 patienter, som fik foretaget tidlig invasiv revaskularisering (PCI eller CABG) i forbindelse med index-indlæggelsen. I det sidstnævnte substudium fandtes specielt en signifikant reduktion i forekomsten af stentthrombose i ticagrelor-gruppen (clopidogrel 3,8%, ticagrelor 2,8%) og en ens blødningsrisiko ved CABG.

Referencer

 1. Brilique produktresume
 2. Ticagrelor or Prasugrel in Patients with Acute Coronary Syndromes (NEJM)
 3. Brilique (ticagrelor) udvidet indikation (IRF SST)

Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *