Insulin & insulinanaloger

Insulin anvendes til behandling af type 1 og type 2 diabetes mellitus. 

Der skelnes mellem: 

 • Hurtigtvirkende insulin
 • Langtidsvirkende insulin
 • Blandingsinsulin

Se i øvrigt antidiabetika og om Type 2 Diabetes og Insulinbehandling.

Præparater

Der findes flere forskellige former for insulinpræparater. De inddeles dels i human insulin og insulinanaloger, samt efter virkningsgrad.

Hurtigtvirkende insulin:

Virkningsprofilen er fuldstændig ens for alle præparater af hurtigtvirkende insulin.

 • Human insulin (Human insulin)

Intermediærtvirkende insulin:

Insulatards virkning varer lidt længere tid end Humulin NPH.

 • Insulatard (Isophaninsulin)

Kombination af hurtigtvirkende og intermediært virkende insulin:

 • Mixtard (Human insulin + Isophaninsulin)

Hurtigtvirkende insulinanaloger:

 • NovoRapid (Insulin Aspart)
 • Insulin Glulisin (Apidra)
 • Insulin Lispro (Humalog)

Langsomtvirkende insulinanaloger:

Der er lidt forskel i virkningsgrad mellem de forskellige langsomtvirkende insulinanaloger. Insulin Degludec har længere varighed end Insulin Glargin og Insulin Detemir. Insulin Glargin 300 har længere varighed end Insulin Glargin 100.

 • Tresiba (Insulin Degludec)
 • Levemir (Insulin Detemir)
 • Lantus (Insulin Glargin)

Kombination af hurtigtvirkende og intermediært virkende insulinanaloger:

 • NovoMix (Insulin Aspart + Insulin Aspart Protamin)
 • Insulin Lispro/Insulin Lispro Protamin (Humalog Mix25)

Kombination af hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulinanaloger:

 • Insulin Aspart/Insulin Degludec (Ryzodeg)

Værd at vide

 • Nedenunder ses en sammenligning af plasmaniveauerne for de forskellige insulinpræparater. 
 • Man skal ikke kombinere insulin med sulfunylurinstoffer, grundet risikoen for hypoglykæmi. Da skal SU seponeres.
 • Start med at justere efter faste-BS. 
 • Hvis man skifter fra ikke-insulinpræparater til insulin kan man vælge at beholde Metformin fordi man så sparer nogle enheder insulin, medmindre det er kontraindiceret. Og man kan vælge at beholde SGLT2-hæmmere, hvis pt. har hjertesvigt, da det har gavnlige effekter her. 
 • Ved insulindosis over 30-40 IE dgl., bør det overvejes at dele dosis op over 2 gange daglig – dette giver dog ikke mening ved Tresiba eller Toujeo. 
 • Ved enkeltdosis over 40-60 IE deles op over flere injektioner. For Toujeo og Tresiba er det 160 IE der er grænsen. 
 • Til undervægtige ældre kan insulin være godt fordi det giver vægtøgning, men omvendt farligere. Til dem er SGLT2-hæmmere og GLP-1 analoger der giver vægttab måske ikke det bedste. 

Referencer


Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *