GLP1-analoger

GLP1-analoger er antidiabetika, der virker ved at stimulere GLP1-receptoren, hvilket fører til stimulation af den glukoseafhængige insulinsekretion fra betacellerne. Desuden bliver glukagonsekretionen hæmmet og ventrikeltømningen forsinket. GLP1-analoger fører til vægttab.

Der forhandles følgende GLP1-analoger i Danmark:

 • Victoza (Liraglutid)
 • Byetta (Exenatid)
 • Lyxumia (Lixisenatid)
 • Ozempic/Rybelsus (Semaglutid)
 • Trulicity (Dulaglutid)

Kombinationspræparater

 • Suliqua (Lixisenatid + Insulin glargin)
 • Xultophy (Liraglutid + Insulin degludec)

Alle præparater gives som subkutane injektioner, undtagen Rybelsus (Semaglutid) der som den eneste findes som tabletform. Til gengæld skal det gives dagligt, hvor mange andre GLP1-hæmmere skal gives ugentligt.

Indikation

 • Alternativt 2. valg efter Metformin ved Type 2 diabetes hvor pt. har aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom, diabetisk nefropati, hjertesvigt eller behov for at tabe sig.

Dosisforslag

 • Semaglutid s.c. (Ozempic) 0,5 mg x 1 ugentligt
 • Semaglutid tabl. (Rybelsus) 14 mg x 1 dgl.

I følgende tabel ses sammenligning af pris for et års behandling:

Værd at vide

 • GLP-1 agonister tilfører kroppen GLP-1 som DPP4 ikke så let kan nedbryde. Der er ikke nogen øvre koncentration, men kan give flere bivirkninger ved højere koncentration. Fordele er at GLP-1 analogerne er de mest effektive til at sænke blodsukker, det giver vægttab og BT-fald, ingen hypoglykæmi og der er en kardiovaskulær og nyregevinst. Ulemper er at det er en injektionsbehandling, kan give kvalme og opkastninger og det er dyrt (30-50 kr. pr. dag). Der findes oral Semaglutid, men det er dyrt og besværligt at indtage idet man skal tage det straks når man står op med en tår vand, og vente 30 minutter med at spise. Hvis man ikke faster optages lægemidlet stort set ikke.
 • GLP-1 produceres når vi spiser og stimulerer så til insulinsekretion og hæmmer glukagon. Ved type 2 diabetes produceres generelt mindre GLP-1. DPP4 er et enzym der nedbryder GLP-1. Det er svært at tilføre GLP-1 da halveringstiden er meget lille. GLP-1 analoger er beskyttet mod nedbrydning og holder derfor længere. Modsat DPP4-hæmmere kan man tilføre ubegrænsede mængder af GLP-1 analoger, hvilket gør dem meget effektive. Man skal dog være opmærksom på flere bivirkninger.
 • GLP-1 analoger har ikke i studier vist sig at være gavnlig for hjertesvigt. 
 • GLP-1 analoger er også effektive til de gamle. 
 • DPP4-hæmmere skal ikke kombineres med GLP-1 hæmmere, da DDP4-hæmmere så ikke giver øget effekt.
 • Sundhedsstyrelsen har meddelt at forbruget af GLP1 analoger skal ned, fordi de er dyrere end andre alternativer [2].

Referencer

 1. Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes i almen praksis
 2. Forbruget af GLP-1 receptor agonister til behandling af diabetes skal ned – også hos mange af de personer, som er i behandling i dag (IRF)

Sidst opdateret 8. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *