Antidiabetika

I denne artikel findes en oversigt over forskellige antidiabetika.

Man kan i princippet kombinere alle præparater, men insulin og sulfonylurinstoffer skal ikke kombineres grundet risikoen for hypoglykæmi. Og det giver heller ikke mening at kombinere DPP4-hæmmere med GLP-1 analoger, da DDP4-hæmmere så ikke giver øget effekt.

Biguanid

Fordele ved Metformin er det er et kendt og effektivt lægemiddel, man får ikke hypoglykæmi og det er billigt. Det kan muligvis også beskytte mod AMI. Ulemper er bivirkninger, kan ikke anvendes ved nyreinsufficiens, der er risiko for laktatacidose og B12-vitaminmangel.

 • Metformin (Metformin)

Kombinationspræparater

 • Eucreas (Metformin + DPP4-hæmmer Vildagliptin)
 • Synjardy (Metformin + SGLT2-hæmmer Empagliflozin)
 • Komboglyze (Metformin + DPP4-hæmmer Saxagliptin)
 • Xigduo (Metformin + SGLT2-hæmmer Dapagliflozin)
 • Janumet (Metformin + DPP4-hæmmer Sitagliptin)
 • Jentadueto (Metformin + DPP4-hæmmer Linagliptin)
 • Segluromet (Metformin + SGLT2-hæmmer Ertugliflozin)
 • Vipdomet (Metformin + DPP4-hæmmer Alogliptin)
 • Vokanomet (Metformin + SGLT2-hæmmer Canagliflozin)

SGLT2-hæmmer

Fordele ved SGLT2-hæmmere er at de er effektive, giver vægttab og BT-fald, der er mange kombinationsmuligheder og der er effekt på kardiovaskulære sygdomme, hjertesvigt og nyrer. Ulemper er prisen (15 kr. pr. dag), der er risiko for urogenitale infektioner, sjældent risiko for ketoacidose og effekten aftager ved aftagende eGFR. SGLT2-hæmmere nedsætter kardiovaskulære events ved T2DM, nedsætter indlæggelser med hjertesvigt ved T2DM, nedsætter død hos patienter med hjertesvigt med og uden T2DM, nedsætter renale events hos nyrepatienter med og uden T2DM.

 • Jardiance (Empagliflozin)
 • Forxiga (Dapagliflozin)
 • Steglatro (Ertugliflozin)
 • Invokana (Canagliflozin)

Kombinationspræparater

 • Synjardy (Empagliflozin + Metformin)
 • Glyxambi (Empagliflozin + DPP4-hæmmer Linagliptin)
 • Qtern (Dapagliflozin + DPP4-hæmmer Saxagliptin)
 • Xigduo (Dapagliflozin + Metformin)
 • Segluromet (Ertugliflozin + Metformin)
 • Steglujan (Ertugliflozin + DPP4-hæmmer Sitagliptin)
 • Vokanomet (Canagliflozin + Metformin)

Læs mere om SGLT2-hæmmere her.

DPP4-hæmmer

DPP4-hæmmere hæmmer DDP4 som nedbryder kroppens egen GLP-1, så kroppen kan leve længere af dette. Fordele er at det er enkelt, vægtneutralt, få bivirkninger og ingen hypoglykæmi. Ulemper er prisen (10-15 kr. pr. dag) og en begrænset effekt. Det er begrænset fordi det afhænger af hvor meget GLP-1 kroppen selv har, og dette er lavere ved diabetes-patienter. 

 • Onglyza (Saxagliptin)
 • Januvia (Sitagliptin)
 • Trajenta (Linagliptin)
 • Vipidia (Alogliptin)

Kombinationspræparater

 • Eucreas (Metformin + Vildagliptin)
 • Komboglyze (Saxagliptin + Metformin)
 • Qtern (Saxagliptin + SGLT2-hæmmer Dapagliflozin)
 • Janumet (Sitagliptin + Metformin)
 • Jentadueto (Linagliptin + Metformin)
 • Steglujan (Sitagliptin + SGLT2-hæmmer Ertugliflozin)
 • Vipdomet (Alogliptin + Metformin)

Læs mere om DPP4-hæmmere her.

GLP-1 receptor agonister

GLP-1 agonister tilfører kroppen GLP-1 som DPP4 ikke så let kan nedbryde. Der er ikke nogen øvre koncentration, men kan give flere bivirkninger ved højere koncentration. Fordele er at GLP-1 analogerne er de mest effektive til at sænke blodsukker, det giver vægttab og BT-fald, ingen hypoglykæmi og der er en kardiovaskulær og nyregevinst. Ulemper er at det er en injektionsbehandling, kan give kvalme og opkastninger og det er dyrt (30-50 kr. pr. dag). Der findes oral Semaglutid, men det er dyrt og besværligt at indtage idet man skal tage det straks når man står op med en tår vand, og vente 30 minutter med at spise. Hvis man ikke faster optages lægemidlet stort set ikke. 

 • Victoza (Liraglutid)
 • Byetta (Exenatid)
 • Lyxumia (Lixisenatid)
 • Ozempic/Rybelsus (Semaglutid)
 • Trulicity (Dulaglutid)

Kombinationspræparater

 • Suliqua (Lixisenatid + Insulin glargin)
 • Xultophy (Liraglutid + Insulin degludec)

Læs mere om GLP1-analoger her.

Sulfonylurinstof

Fordele er at de er billige og har hurtig effekt. Ulemper er hypoglykæmi, vægtøgning og har hurtigt aftagende effekt. 

 • Glimepirid (Glimepirid)
 • Diamicron uno (Gliclazid)
 • Hexaglucon (Glibenclamid)
 • Minodiab (Glipizid)

Pioglitazon

 • Pioglitazon (Actos)

Insulin & insulinanaloger

Fordele er at de er effektive, der er ingen øvre grænse og de er billige. Ulemper er øget risiko for hypoglykæmi og vægtøgning. 

Hurtigtvirkende insulin

 • Human insulin (Human insulin)

Hurtigtvirkende insulinanaloger

 • Novorapid (Insulin Aspart)
 • Humalog (Insulin Lispro)
 • Apidra (Insulin Glulisin)

Intermediært virkende insulin

 • Insulatard (Isophaninsulin)

Langtsomtvirkende insulinanaloger

 • Tresiba (Insulin Degludec)
 • Levemir (Insulin Detemir)
 • Lantus (Insulin Glargin)

Kombinationspræparater

 • Mixtard (Human insulin + Isophaninsulin)
 • NovoMix (Insulin Aspart + Insulin Aspart Protamin)
 • Humalog Mix25 (Insulin Lispro + Insulin Lispro Protamin)
 • Ryzodeg (Insulin Aspart + Insulin Degludec)

Se iøvrigt oversigtsartikel over insulinpræparater her.

Referencer


Sidst opdateret 21. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *