Loop-diuretika

Her findes en oversigt over loop-diuretika.

Farmakodynamik

  • Virker ved at hæmme reabsorptionen af Na og Cl i nyretubuli, herunder henles loop. De hæmmer væskeretention og øger diuresen. 

Seponering

  • Seponeres ved ukompliceret hypertension.
  • Seponeres ved perifære ødemer uden kardiel årsag.
  • Nedtrappes til lavest mulige dosis ved hjerteinsufficiens da effekten kun er symptomatisk.
  • Seponeres ved nedtrapning under vægtkontrol.

Værd at vide

  • Burinex er 40x mere potent ift. Furosemid hos pt. med normal nyrefunktion. Det betyder at 1 mg Burines svarer til 40 mg Furosemid. Dette giver også mindre risiko for bivirkninger. 
  • Burinex maksimale effekt ses efter 1-2 timer efter oralt indtag eller 15-30 minutter efter i.v. injektion. Den diuretiske effekt er holdbar i 4-6 timer. Furosemid virker også efter 1-2 timer efter oralt indtag og har en diuretisk effekt i 6-8 timer.

Sidst opdateret 27. oktober 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *