Antibiotikavalg ved UVI

Her kan ses eksempler på antibiotikavalg ved UVI og mulige doser. Husk at orientere dig i den lokale og regionale antibiotikainstruks og juster dosis til den enkelte patient.

Der skelnes mellem øvre (pyelonefrit) og nedre urinvejsinfektioner (cystit).

Desuden skelnes mellem kompliceret og ukompliceret cystit. Ukompliceret cystit er cystit hos ikke-recidiverende cystit hos ikke-gravide kvinder uden disponerende sygdomme eller urogenitale anatomiske forhold.

Ukompliceret cystit

Som udgangspunkt vælges:

 • Pivmecillinam 400 mg p.o x 3 i 3 dage
 • Nitrofurantoin 100 mg p.o. x 2 i 3 dage
 • Sulfamethizol 1 g p.o. x 2 i 3 dage
 • Trimethoprim 200 mg p.o. x 2 i 3 dage

Kompliceret cystit

Som udgangspunkt vælges:

 • Pivmecillinam 400 mg p.o. x 3 i 6 dage

Ved penicillinallergi og påvirket almentilstand:

 • Ciprofloxacin 500 mg p.o. x 2 i 6 dage

Ved penicillinallergi og ikke påvirket almentilstand:

 • Trimethoprim 200 mg p.o. x 2 i 6 dage

Pyelonefrit

Som udgangspunkt vælges:

 • Pivmecillinam 400 mg tabl. x 3 i 10-14 dage
 • Mecillinam 1 g i.v. x 3 i 10-14 dage + engangsdosis gentamicin 5 mg/kg i.v.

Ved penicillinallergi:

 • Cefuroxim 1,5 g i.v. x 3 i 10-14 dage (penicillinallergi)

Svær pyelonefrit

Som udgangspunkt vælges:

 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3 i 10-14 dage

Ved penicillinallergi:

 • Cefuroxim 1,5 g i.v. x 3 + engangsdosis gentamicin 5 mg/kg i.v.

Sidst opdateret 21. maj 2023