Antibiotikavalg ved pneumoni

Her kan du se eksempler på valg af antibiotika og forskellige doser ved pneumoni. Husk at orientere dig i den lokale og regionale antibiotikainstruks og juster dosis til den enkelte patient.

Til klassifikation af pneumoni anvendes CURB-65/CRB-65, der inddeler pneumoni i mild, moderat og svær pneumoni:

 • CURB-65 0-1 point = Let pneumoni
 • CURB-65 2 point = Moderat pneumoni
 • CURB-65 3-5 point = Svær pneumoni

Hvis der radiologisk er involvering af flere lungelapper, hvis SAT<92% eller hvis der er sepsis, er der altid tale om en svær pneumoni uanset CURB-65.

Der skelnes også mellem samfundserhvervet og sygehuserhvervet pneumoni.

Let Samfundserhvervet Pneumoni

Som udgangspunkt vælges:

 • Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 4 i 5 dage
 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 MIE) x 4 i 5 dage

Ved penicillinallergi vælges:

 • Clarithromycin 500 mg x 2 i 5 dage
 • Roxithromycin 150 mg x 2 i 5 dage

Til børn anvendes følgende dosering:

 • Phenoxymethylpenicillin 50 mg/kg x 3 i 7 dage
 • Clarithromycin 15 mg/kg x 2 i 7 dage

Moderat samfundserhvervet pneumoni

Som udgangspunkt vælges:

 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 MIE) x 4 + Clarithromycin 500 mg x 2 i 7 dage

Ved penicillinallergi vælges:

 • Cefuroxim 1,5 g x 3 + Clarithromycin 500 mg x 2 i 7 dage

Svær samfundserhvervet pneumoni

Som udgangspunkt vælges:

 • Tazocin 4 g/0,5 g x 3 + Clarithromycin 500 mg x 2 i 7 dage

Ved penicillinallergi vælges:

 • Cefuroxim 1,5 g x 3 + Clarithromycin 500 mg x 2 i 7 dage

Samfundserhvervet pneumoni

Som udgangspunkt vælges:

 • Tazocin 4 g/0,5 g x 3 i 7 dage

Ved penicillinallergi vælges:

 • Cefuroxim 1,5 x 3 i 7 dage

Sidst opdateret 21. maj 2023