Antibiotikavalg ved forskellige infektioner

Her kan ses eksempler på antibiotikavalg og mulige doser ved forskellige tilstande. Husk altid at orientere dig i anbefalingerne i den lokale og regionale instruks og justere dosis til den enkelte patient.

Akne

Som udgangspunkt vælges:

 • Tetracyclin 500 mg x 2 i maks 6-12 uger

Artritis

Som udgangspunkt vælges:

 • Benzylpenicillin 2 MIE (1,2 g) x 4 + Dicloxacillin i.v. 1 g x 4

Bidsår

Som udgangspunkt vælges:

 • Bioclavid 1 g/0,25 g x 3 i 6 dage
 • Phenoxymethylpenicillin 1 MIE (667 mg) x 4 i 6 dage

Cerebral absces

Som udgangspunkt vælges:

 • Phenoxymethylpenicillin 0,6 g (1 mill. IE) p.o. x 4 i 5 dage
 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 mill. IE) i.v. x 4 i 5 dage

Cholecystitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3
 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3 + Metronidazol 1 g x 2

Clostridium difficile infektioner

Som udgangspunkt vælges:

 • Vancomycin tabl. 125 mg x 4 i 10 dage (1. valg)
 • Metronidazol tabl. 500 mg x 3 i 10 dage (2. valg milde/moderate tilfælde)
 • Fidaxomicin tabl. 200 mg x 2 i 10 dage (2. valg svære tilfælde)
 • Skal ALTID gives peroral, evt. i sonde.

Conjunctivitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Kloramfenikol x 6 dr. i maks 7 dage
 • Fusidinsyre x 2 dr. i maks 7 dage
 • Tobramycin x 2 dr. i maks 7 dage

Diverticulit

Som udgangspunkt vælges:

 • Ampicillin i.v. 2 g x 4 + Gentamicin i.v. 5 mg/kg x 1 + Metronidazol tabl. 500 mg x 3
 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3
 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3 + Metronidazol 1 g x 2

Epidydimitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Ciprofloxacin p.o/i.v. 500 mg x 2

Epiglottitis acuta

Som udgangspunkt vælges:

 • Ceftriaxon 2 g i.v. x 1

Erysipelas

Som udgangspunkt vælges:

 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 mill. IE) i.v. x 4 i 10-14 dage + evt.
  Dicloxacillin 1 g i.v/p.o.. x 4. i 10-14 dage
 • Phenoxymethylpenicillin 0,6 g (1 mill. IE) p.o. x 4 i 10-14 dage
  + evt. Dicloxacillin 1 g i.v/p.o.. x 4. i 10-14 dage

Erythema migrans

Som udgangspunkt vælges:

 • Phenoxymethylpenicillin 990 mg (1,5 MIE) x 3 i 10-14 dage

Gastroenteritis acuta

Som udgangspunkt vælges:

 • Ciprofloxacin 500 mg p.o. x 2
 • Pivmecillinam 400 mg p.o. x 3 hvis erhvervet i udlandet

Gonoré

Som udgangspunkt vælges:

 • Ceftriaxon 1 g opløst i 3,5 ml lidocainhydrochlorid injvæske 10 mg/ml og der injiceres 1,75 ml svarende til 500 mg i.m. som engangsdosis.

H. pylori ulcus

Som udgangspunkt vælges:

 • Amoxicillin tabl. 1 g x 2 + Clarithromycin tabl. 500 mg i 7 dage + PPI

Impetigo

Som udgangspunkt vælges:

 • Fusidinsyre creme 2-3 x dgl. i 1-2 uger

Klamydiainfektion

Som udgangspunkt vælges:

 • Azithromycin 500 mg x 2 tabl. som engangsdosis
 • Doxycyklin 100 mg x 2 tabl. i 7 dage ved behandlingssvigt

KOL i exacerbationer

Øget purulens af sputum, dyspnø, ekspektorat og alment påvirket:

 • Amoxicillin 750 mg x 3 i 5 dage
 • Bioclavid 500 mg/125 mg tabl. x 3 i 5 dage
 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3 i 7 dage (ved NIV eller p.o. ikke muligt)

Meningitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Ceftriaxon 4 g i.v. x 1 + Benzylpenicillin 1,8 g (3 MIE) i.v. x 6

Nekrotiserende fasciitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Cefuroxim i.v. 3 g x 3 + Clindamycin i.v. 600 g x 3
 • Meropenem i.v. 2 g x 3 + Clindamycin i.v. 600 g x 3

Odontogene abscesser

Som udgangspunkt vælges:

 • Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 3 + Metronidazol 500 mg x 3 i 3 dage

Otitis media

Til børn vælges som udgangspunkt:

 • Phenoxymethylpenicillin 50 mg/kg fordelt på 3 doser i 5 dage

Paronychionum

Som udgangspunkt vælges:

 • Dicloxacillin 500 mg x 2 tabl. x 3 dgl. i 7 dage

Peritonitis

 • Tazocin 4/0,5 g x 3
 • Tazocin 4/0,5 g x 3 + Metronidazol 1 g x 2

Pneumoni

Let samfundserhvervet pneumoni CURB-65 0-2:

 • Phenoxymethylpenicillin 0,6 g (1 MIE) p.o. x 4 i 5 dage
 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 MIE) i.v. x 4 i 5 dage

Moderat samfundserhvervet pneumoni CURB-65 2:

 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 MIE) i.v. x 4 + Clarithromycin 500 mg i.v. x 2 i 7 dage

Svær samfundserhvervet pneumoni CURB-65 3-5/Involvering af flere lungelapper/SAT<92:

 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3 + Clarithromycin 500 mg i.v. x 2 i 7 dage

Sygehuserhvervet pneumoni:

 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3

Aspirationspneumoni:

 • Tillæg Metronidazol 1 g x 2

Sepsis

Antibiotika skal rettes mod fokus. Ved uafklaret fokus kan vælges:

 • Ampicillin 2 g. i.v. x 4 + Gentamicin 5 mg/kg i.v. x 1
 • Tazocin 4 g/0,5 i.v. g x 3
 • Metronidazol 1 g i.v. x 1 (mistanke om abdominalt fokus)

Septisk artritis

Som udgangspunkt vælges:

 • Benzylpenicillin 1,2 g (2 mill. IE) i.v. x 4 + Dicloxacillin 1 g i.v. x 4.

Sinuit

Som udgangspunkt vælges:

 • Phenoxymethylpenicillin 1 MIE x 3 i 7 dage

Spondylodiscitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Dicloxacillin i.v. 1 g x 4

Tonsillitis

Som udgangspunkt vælges:

 • Phenoxymethylpenicillin 660 mg (1 MIE) x 3 i 7 dage

UVI

Ukompliceret cystit:

 • Pivmecillinam 400 mg p.o x 3 i 3 dage
 • Nitrofurantoin 100 mg p.o. x 2 i 3 dage
 • Sulfamethizol 1 g p.o. x 2 i 3 dage
 • Trimethoprim 200 mg p.o. x 2 i 3 dage

Kompliceret cystit:

 • Pivmecillinam 400 mg p.o. x 3 i 6 dage

Pyelonefrit:

 • Pivmecillinam 400 mg x 3 i 14 dage
 • Mecillinam 1 g i.v. x 3 i 10-14 dage + engangsdosis Gentamicin 5 mg/kg i.v.
 • Ampicillin i.v. 1 g x 4 + Gentamicin i.v. 5 mg/kg x 1

Svær pyelonefrit:

 • Tazocin 4 g/0,5 g i.v. x 3 i 10-14 dage

Sidst opdateret 21. maj 2023