Sangerknuder

Sangerknuder kaldes også for noduli og er knuder på stemmebåndende der ofte ses ved sangere. Er bl.a. set i filmen Pitch Perfect, hvor en af sangerne har “nodes”.

"I have nodes" - fra filmen "Pitch Perfect"
“I have nodes” – fra filmen “Pitch Perfect”

Skyldes stemmemisbrug. Ses f.eks. hos børn der råber meget eller yngre kvinder.

Symptomer

  • Hæshed
  • Anstrengt stemmebrug
  • Rømmetrang,
  • Globolus
  • Fonasteni

Ofte kan ses små hvide prominenser, ved overgangen mellem forreste og midterste trediedel af stemmebåndene.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *