Recept

Recept skrevet på papir
Recept skrevet på papir

En recept er et dokument, der fungerer som kommunikation mellem lægen og apoteket, når der skal udskrives medicin til en patient. Den kan både skrives på et papir, sendes elektronisk via receptserveren eller FMK.

Indhold

En recept skal indeholde:

 • Dato for udstedelse
 • Navn, adresse og CPR-nr. på den person medicinen udstedes til
 • Receptudstederens håndskrevne underskrift og påtrykte eller påstemplede oplysninger om receptudstederens navn, stilling, adresse og telefonnummer.
 • Lægemidlets handelsnavn
 • Lægemidlets lægemiddelform
 • Lægemidlets styrke (hvis lægemidlet findes i flere styrker)
 • Lægemidlets mængde (pakningsstørrelse)
 • Indikation
 • Dosering (angives med “pr. gang” og antal gange pr. tidsenhed (dag, døgn, ugedage, måned etc.))
 • Anvendelsesområde
 • Lægens Autorisations-ID, Speciallægebetegnelse og ydernummer eller sygehusafdelingskode
 • Doserings- og indikationskoder (kun elektroniske recepter).
 • Hvis lægemidlet er under særlig overvågning skal lægen anføre sit CPR-nr. (undtagen ved elektronisk recept).

Er lægemidlet til eget brug skal der anføres “Til eget brug” og der angives ikke indikation, dosering og anvendelsesområde. Skal det bruges til praksis skrives “Til brug i praksis” og der angives ligeledes heller ikke disse oplysninger.

Kan man undtagelsesvist ikke fremskaffe personens CPR-nr. skrives “kan ikke fremskaffes”. Har personen ikke CPR-nr. skrives “ikke tildelt”.

Hvis lægemidlet ikke må substitueres skrives “Ej S”.

Gyldighed

En recept er gyldig i 2 år efter udstedelsen. En recept udstedt af en læge i regionernes vagtlægesystem er dog kun gyldig i 7 dage efter udstedelsen.

Love & regler

I receptbekendtgørelsen fremgår de regler der gælder for udstedelse af receptor.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *