Diarre

Diarré er betegnelsen for en meget vandig afføring.

Definitionener på (akut) diarre er:

 • afføring af øget hyppighed og tynd der forekommer mindst 3 gange på et døgn.
 • fæcesmasse på over 200 g. pr. døgn
 • tynd afføring

Diarré over længere tid kaldes for kronisk diarré. Her er d-Fæces masse < 200g. Her har patienten ikke egentlig diarré, men en tarmsygdom som f.eks. Colon irritabile, anorektallidelse, colon cancer eller thyreotoxicose.

Diarre med blodig afføring kaldes Dysentery.

Se iøvrigt også Rejsediarré.

Forekomst

Diarré fører til over 6 millioner dødsfald årligt verden over. I Danmark har vi mellem 34000 og 135000 tilfælde af Gastroenterit hvert år, hvilket giver samfundsomkostninger for 411 millioner kroner.

Ætiologi

Akut diarre skyldes sandsynligvis:

 • Infektion med virus, bakterier eller parasitter (Gastroenteritter)
 • Medikamina
 • Fødemiddelforgiftning med toksiner

Disse får afføringen til at passere tyktarmen meget hurtigt. Det er her hvor vand optages fra afføringen og når dette går for stærkt, kan vandet ikke optages.

Kronisk diarré er diarré over længere tid.

 • Colon irritabile 45 %
 • Infektiøs diarré 11 %
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom 8 %
 • Malassimilation 5 %
 • Skjult laksantia misbrug 5 %
 • Diverse 27 %

Ved Kronisk uafklaret diarré er årsagen sandsynligvis:

 • Colon irritabile
 • Laksantia misbrug
 • Collagen colitis
 • Endokrine tumorer
 • Galdesyre malabsorption

Patofysiologi

Ved patofysiologien bag diarre kan følgende beskrives:

 • Motilitet
 • Osmolalitet
 • Sekretion
 • Epitelbeskadigelse

Man kan anvende F-Na og Osmotisk gab til at diagnosticere patofysiologien bag diarre. Udover ovenstående kan:

 • F-Na >150 mM og F-Osmolalitet > 400mOsM kan betyde urintilblanding.
 • F-osmolalitet < 200mOsM kan betyde urin eller vandtilblanding.

Motilitetsforstyrrelser

 • For hurtig transit kan give nedsat digestion og absorption. Dette fører til malassimilation og osmotisk diaré.
 • Langsom transit giver bakteriel overvækst.
 • Divertikler og blind loops giver også bakteriel overvækst.

Osmotisk diarre

Osmotisk diarre er typisk for malassimilation. Det giver et stort osmotisk gab og ofte lav pH (kulhydrat malabsorption). Osmotisk diarre svinder ved faste.

F-Osmolalitet – 2x([Na]+[K])

Osmotisk diarre forekommer ved:

 • F-Na < 60 mM
 • Osmotisk gab > 50 mOsM

Sekretorisk diarre

Skyldes toksiner, farmaka & hormoner. Dette giver et lille osmotisk gab, ofte stort fæcesvolumen og svinder som regel ikke ved faste.

Sekretorisk diarre forekommer ved:

 • F-Na > 90 mM
 • Osmotisk gab < 50mOsM

Epitelbeskadigelse

Eksempler på epithelbeskadigelse er:

 • Inflammation – giver øget sekretion
 • Krypthyperplastisk villusatrofi – giver øget sekretion og nedsat absorption
 • Øget permeabilitet – giver tab af væske, protein og blod

Klassifikation

Generelt klassificeres diarre efter ætiologi, således at man taler om maveinfektioner, medikamentelt fremkaldt diarre og fødemiddelforgiftning.

Man klassificerer også efter hvorvidt diarrén er blodig og om der er feber.

Klassifikation af diarré
Klassifikation af diarré

Maveinfektioner

Bakterielle gastroenteritter kan skyldes:

 • E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia
 • Vibrio cholera
 • Campylobakter
 • Clostridium difficile
 • S. aureus
 • Bacillus cerus

Se i øvrigt også Rejsediarré.

Salmonella kommer typisk fra æg, fjerkræ og svin. Campylobakter kommer typisk fra fjerkræ, kalv og okse. Yersinia kommer typisk fra svinekød.

Medikamentelt fremkaldt diarré

Mange lægemidler kan fremkalde diarre.

 • Antacida (Mg) har en osmotisk virkning
 • Antibiotika givet ændret tarmflora
 • Methylxanthiner giver øget sekretion
 • Tolfenamsyre (NSAID) giver øget sekretion
 • Laksantia giver øget sekretion, peristaltik og osmotisk virkning

Fødemiddelforgiftning

Fødemiddel overførte infektioner er ikke Gastroenterit.

Man kan også få diarré efter alkoholisme – både efter en akut drikketur og kronisk alkoholisme. Dette giver vandigt diarré der oftest varer under 1 uge efter indlæggelse. Patofysiologien er hurtig transit eller Jejunalepitelbeskadigelse.

Symptomer

De forskellige bakterier giver anledning til forskellige symptomer:

diarresymptomer

Diagnose

Ved udredning for diarre udelukkes:

 • Betydende dehydrering
 • Colitis ulcerosa & Mb Crohn
 • Dysenteri, tyfus, kolera

Ved indlæggelse undersøges fæces for tarmpatogene bakterier og parasitter.

I almen praksis: vent og se!

Udredning af Akut diarre
Udredning af Akut diarre

Bristol stool chart eller Bristol stool scale er et medicinsk hjælpemiddel til at klassificere konsistens og form på menneskelig afføring i syv forskellige kategorier. Her er diarré type 7.

Bristol Stool Chart
Bristol Stool Chart

Ved kronisk diarré anvendes bl.a. følgende undersøgelsesmetoder:

 • Rektaleksploration
 • Sigmoideoskopi/koloskopi
 • S-TSH
 • Analfysiologisk undersøgelse

Behandling

Den vigtigste behandling er rehydrering.

Antibiotika er effektiv ved shigellose, rejsediarre, C. difficile. Ved svær diarre reducerer empirisk antibiotisk behandling varigheden af diarre med 1-2 dage. Ulemperne ved antibiotika er at det kan forlænge udskillelsen af salmonella og clostridium og øge risikoen for livstruende komplikationer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *