Deltatak

En deltatak er karakteristisk for patienter ved et EKG når de har et accessorisk ledningsbane. På billedet til højre angiver den røde cirkel en deltatak.Det er altså en konkurrende aktivering af ventriklen ved en accessorisk ledningsbane (konkurrerende med AV-knuden).

Deltatak
Deltatak

En accessorisk ledningsbane er en alternativ ledningsvej mellem atrier og ventrikler, dvs. alternativ ift. gennem AV-knuden. Ca. 10% er født med en accessorisk ledningsbane. Kun få af dem kan lede gennem bundtet og en deltatak ses udelukkende når der sker antegrad (fra atrier til ventrikler) ledning gennem bundtet og ikke retrograd (fra ventrikler til atrier). Personer med en sådan accessorisk ledningsbane der kan lede har WPW.

Hvis man har en accessorisk ledningsbane, dvs. en ledningsbane fra atrierne til ventriklerne udenom AV-knuden, kan den elektriske impuls også delvist drives herigennem. Her vil overledningen være noget langsommere end gennem AV-knuden, da ledningen skal ske fra myocyt til myocyt. Til gengæld undgår man den forsinkelse af signalet der sker i AV-knuden. Dette betyder i praksis at man vil se en depolarisering inden QRS-komplekset (deltatakken), men så snart overledningen når gennem AV-knuden, vil dette tage over og lave et QRS-kompleks.


Sidst opdateret 29. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *