Wolff-Parkinson-Whites syndrom

Wolff-Parkinson-Whites syndrom (WPW) er et syndrom hvor man er født med en accessorisk ledningsbane i hjertet, der kan lede den elektriske impuls en alternativ vej udenom AV-knuden.

10% er født med et ekstra ledningsbundt (accessorisk bundt) og kun hos få af dem kan dette ledningsbundt lede. Nogle gange kan det give en reentry. Nogle gange kan det accesoriske bundt kun lede den ene vej, men det nogle gange kan lede den anden vej.

EKG-fund

WPW-syndrom har karakteristiske fund på et EKG. Ved WPW-syndrom ses delta-tak i starten af QRS-komplekset, kort PQ-interval (< 0,12 sekunder = 3 små firkanter) og evt. breddeøgede QRS-komplekser. Man kan ikke udtale sig om ventrikelhypertrofi, akse, low voltage, iskæmi-tegn eller Q-takker på et sinus-ekg med WPW. Skyldes et accessorisk (dvs. ekstra) ledningsbundt mellem atrierne og ventriklerne. Det accessoriske ledningsbundt kan medføre anfaldsvis takykardi (re-entry takykardi).

EKG der viser et eksempel på delta-takker

Under takykardi kan ses takykardi i ortodrom retning hvor der er smalle QRS-komplekser, og takykardi i antidrom retning hvor der er bredde QRS-komplekser. EKG viser monomorf ventrikulær takykardi (VT), og kan ikke skelnes fra VT udgående fra fokus i ventriklerne.

AVRT-rytme hos WPW

Delta-tak

Der er to tilfælde af en WPW. Den ene giver en delta-tak mens den anden ikke gør. Et breddeøget QRS-kompleks ses når karussellen først kører gennem det accessoriske bundt og herefter retrograd gennem AV-knuden. Et smalt QRS-kompleks ses hvis det kører normalt gennem AV-knuden og retrograd gennem det accessoriske bundt.

En delta-tak er tegn på at der ses først gennemgang antegradt gennem det accessoriske ledningsbudt og herefter normalt gennem AV-knuden (også antegradt efter forsinkelse). Her vil måske 90% gå normalt gennem AV-knuden og 10% gennem det accessoriske bundt. Dette giver en “tyvstartet” depolarisering af ventriklerne der giver en delta-tak.

WPW og AFLI

Det farlige ved WPW er når man har et antegradt accesorisk ledningsbundt samtidig med antrieflimren. Man får her en forkortning af PQ (pga. deltatakken er der) og et bred QRS-kompleks (fordi delta-takken forlænger QRS-komplekset). Ved WPW er blokering af AV-knuden kontraindiceret fordi det forstærker brugen andet accessoriske ledningsbundt, hvilket kan føre til VT.

WPW samtidig med AFLI

Sidst opdateret 29. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *