Alimta

Alimta er et cytostatika produceret af Lily med det aktive stof Pemetrexed.

Virkningsmekanisme

Antimetamolit (antifolat), som hæmmer mindst 3 enzymer: thymidylat synthase, dihydrofolat reductase og glycinamid ribonucleotid formyltransferase (GARFT).

Bivirkninger

Knoglemarvssuppression, kvalme/opkastning, stomatitis, let hårtab, hududslæt og diarre. Midlertidig forhøjelse af levertransaminaser og bilirubin.

Farmakokinetik

Metaboliseres i leveren. Ca. 90 % udskilles uomdannet i nyrene. Halveringstid ca 20 timer.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *