Flow

Flow angiver trykændringen i et blodkar divideret med modstanden.

Q = ΔP/R

Hvor:

  • Q er flow
  • ΔP er ændringen i tryk
  • R er modstanden

Modstanden er proportionel med blodkarrets radius i fjerde. For at beregne flowet kan Poiseuille’s lov anvendes:

Q = (π/8) (ΔP . r4)/(L. η)

Hvor:

  • Q er flow
  • ΔP er ændringen i tryk
  • r er radius
  • L er længden
  • η er viskociteten

Bemærk her, at hvis man fordobler radius, bliver flowet 16 gange så stor (24 – 2 pga. fordobling og 4 er eksponenten i ligningen).


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *