Akut koronart syndrom

Akut koronart syndrom (AKS) er en betegnelse for sygdomme i hjertets kranspulsårer der er i en akut fase, dvs. det er den akutte kliniske manifestation af iskæmisk hjertesygdom.

Forekomst

AKS er årsag til 5-8 % af samtlige hospitalsindlæggelser i Danmark.

Ætiologi

Årsagen til AKS er i næsten alle tilfælde en intrakoronar trombedannelse med truende, intermitterende eller vedvarende okklusion af en epikardiel koronararterie. En total okklusion fører oftest til STEMI, mens en kortvarig okklusion eller ikke-okkluderende trombe giver anledning til enten
non-STEMI eller UAP.

Symptomer

Brystsmerter, EKG-forandringer og stigning i biokemiske markører indgår i definition og afgrænsning af AKS. Biokemiske markører omfatter myokardiespecifikke proteiner (troponiner) og myokardiespecifikke enzymer (CKMB-masse).

Ved AKS er debutsymptomet hos langt hovedparten af patienterne retrosternale smerter. Også andre symptomer optræder enten initialt eller senere i form af dyspnø, lungeødem, voldsom sygdomsfølelse, kvalme, opkastning, svedudbrud, angst, hjertebanken, mavesmerter, besvimelse, hjertestop eller kardiogent shock. De initiale symptomer kan ikke anvendes til at differentiere mellem de forskellige former for AKS.

Diagnose

AKS omfatter STEMI, non-STEMI og ustabil angina pectoris.

STEMI

STEMI er akut myokardieinfarkt med ST-elevation.

Non-stemi

Non-STEMI er akut myokardieinfarkt uden ST-elevation.

Ustabil angina pectoris

I modsætning til de persisterende EKG-fund og/eller stigninger i biokemiske markører ved STEMI og non-STEMI, er UAP karakteriseret ved enten ingen eller dynamiske EKG-ændringer, der ofte normaliseres efter nitroglycerin, samt manglende stigning i de biokemiske markører. Diagnosen UAP kan stilles alene udfra symptomer, dvs. uden EKG-forandringer eller stigning i de biokemiske markører. I så tilfælde kan den kliniske afgrænsning af UAP overfor stabil angina pectoris være vanskelig, men smerteanfaldene ved UAP er ofte længerevarende (20 til 30 minutter), opstår i hvile og
kuperes kun kortvarigt af nitroglycerin.

Komplikationer

 • Takyarrytmi
 • Bradyarrytmi
 • Hjertesvigt
 • Hjerteruptur

Behandling

Behandling af AKS følger MONA-princippet:

 • Morfin
 • Oxygenbehandling
 • Nitroglycerin
 • ASA

Differentialdiagnoser

 • Aortadissektion
 • Lungeemboli
 • Øvre gastrointestinale lidelser
 • Pneumothorax

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *