Affinitetsmodning

Affinitetsmodning er den proces, hvormed affiniteten af antistoffer til protein-antigener forøges med forlænget eller gentagen eksponering for antigenerne. Processen initieres af signaler fra hjælper-T-celler, hvilket resulterer i migration af B-celler ind i follikler og dannelsen af germinale centre.

I centrene prolifererer B-cellerne hurtigt og deres Ig-V-gener underkastes/undergår omfattende somatiske mutationer.

Antigen-komplekset med secerneret antistof præsenteres af follikulære dendritceller i de germinale centre.

B-celler, der genkender antigenet med høj affinitet, udvælges til at overleve, hvilket giver anledning til affinitetsmodning af antistof-reaktionen.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *