Urinretention

Urinretention er en tilstand med fyldt blære og manglende evne til at lade vandet, hvilket giver stærke smerter.

Ætiologi

  • Kan være obstruktionsbetinget, skyldes en neurologisk tilstand, farmakologisk udløst tilstand eller psykisk betinget tilstand.
  • Kan skyldes uerkendt cancer, især prostatacancer, urinvejscancer, genitalcancer, coloncancer eller neurologisk cancer.

Diagnose & udredning

  • Smertefuld nedadtil i abdomen, og blærescan viser residualurin. Oftest over 250 ml.
  • Hvis efter udskrivelse skal der oftest henvises til urologer eller gynækologer mhp. kateter seponering. Kvinder med urinretention der er aflastet med KAD, hvor de menes at have ressourcer til undersøgelse og KAD seponeringsforsøg, kan henvises til urologer. De vil henvise til gynækologer, hvis de finder rektocele eller lign.

Behandling

  • Hvis symptomer skal der anlægges KAD og aflastes med dette.
  • Hvis ikke akut urinretention eller nyrepåvirkning, og der tilfældigvis opdages residualurin, skal der ikke anlægges KAD. I stedet skal der forsøges med SIK x 1-2 dgl. mhp. at tømme blæren.
  • Hvis pt. udskrives med KAD medgives til dette og pt. henvises til urologer mhp. forsøg på KAD seponering. Hvis pt. udskrives med permanent KAD udfyldes LÆ 165.

Referencer

  1. Urinretention (Lægehåndbogen)
  2. Akut urinretention kan være første tegn på cancer (Ugeskrift For Læger)
  3. Acute urinary retention and risk of cancer: population based Danish cohort study (The BMJ)

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *