Urininkontinens

Urininkontinens er en tilstand hvor pt. ikke kan holde på urin.

Ætiologi

 • Forekomst: 40% har stress inkontinens, 20% har urge inkontinens, 30% har en blandingsform og 10% kan ikke klassificeres. Især ældre har en blandingsinkontinens.
 • Inddeles i stress inkontinens, urge inkontinens og en blandingsinkontinens.
 • Kan skyldes akut cystouretritis, blære- eller ovariekræft, blæresten eller neurologisk sygdom.
 • Kan skyldes behandling med diuretika.

Diagnose & udredning

 • Urininkontinens er når man ikke kan holde tæt ift. urin
 • Kan også give svie eller kløe.
 • Det er vigtigt at udelukke en blærebetændelse, akut cystouretrit, tegn til kræft, blæresten, neurologisk sygdom, diabetes mellitus.
 • Stressinkontinens er når der sker lækage ved hoste, nys, latter, dans eller anden form for fysisk aktivitet. Der er tale om små urinlæk.
 • Urge inkontinens giver pludselig stærk vandladningstrang der leder til en større vandladning.
 • Der kan laves en gynækologisk undersøgelse, der blandt andet kan vise atrofisk slimhinde.
 • Der kan laves væske- og vandladningsskema.
 • Undersøg medicinliste for provokerende faktorer, herunder diuretika.

Behandling

 • Tilstanden er ikke farlig.
 • Behandling rettes mod den type inkontinens der er tale om, se urge inkontinens og stress inkontinens.

Differentialdiagnoser

 • Urge inkontinens
 • Stress inkontinens
 • Blærebetændelse
 • Candida vaginit

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Urinlækage hos kvinder (Lægehåndbogen)

B. Anbefalinger fra faglige selskaber

 1. Væske- og vandladningsskema (DSAM)

C. Artikler

 1. Urininkontinens – Statusartikel (Ugeskr Læger 2023;185:V10220594)

Sidst opdateret 17. juni 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *