Tuberkulose

Tuberkulose er en sygdom der skyldes infektion med bakterien Mycobacterium tuberculosis (MT).

Ætiologi

 • Skyldes infektion med bakterien Mycobacterium tuberculosis (MT).
 • Det er udelukkende lunge-TB der er smittefarlig og kun hvis der påvises syrefaste stave ved direkte mikroskopi.
 • Indvandrere fra Asien, Afrika og fra landende på Balkan samt grønlændere bosættende i DK har ofte TB.
 • Ubehandlet er dødeligheden høj.
 • 1/3 af verdens befolkning har TB, men ikke alle har aktiv TB. Hvis man har latent TB har man en livstidsrisiko på 5-10% for at få aktiv TB.

Diagnose & udredning

 • Definition: En latent tuberkulose er en infektion med MT, hvor der ikke er klinisk eller radiologisk tegn på aktiv sygdom.
 • Definition: En aktiv tuberkulose er en tuberkulose med klinisk, bakteriologisk, histologisk og/eller radiologisk aktiv sygdom.
 • Diagnose: Stilles ved mikroskopi og dyrkning. Der tages både dyrkning og PCR.
 • Paraklinik: Alle TB pt. skal have taget HIV test.
 • Symptomer: Længerevarende (mere end 3 uger) feber, nattesved, vægttab og træthed. Ved lunge-TB ses normalt hoste og opspyt, evt. blodigt.
 • Tuberkulose kan vise sig både ved lungesymptomer og ekstrapulmonale symptomer. De ekstrapulmonale symptomer kan være i knogler, gastrointestinalkanalen og mange andre steder.
 • Dyrkning af mykobakterier stadig hjørnestenen i TB-diagnostik. Dette kan dog tage 2-3 uger. Derfor suppleres med mikroskopi og PCR, der har en sensitivitet på hhv. 60% og 85%.
 • Infektion kan påvises ved interferon-gamma release-assays (IGRA). I DK anvendes en Quantiferon test. En latent tuberkulose vil give en positiv tuberkulin reaktion og positiv Interferon Gamma Release Assay (IGRA), og det er derfor vigtigt at huske at påvisning af dette er ikke det samme som en aktiv infektion.
 • Ved behandlingsstart skal alle TB-patienter tilbydes HIV-test uanset a priori risiko.
 • Isolation: Ved lungetuberkulose skal der typisk isoleres indtil 14 dage efter opstart af behandling.

Behandling

 • Ubehandlet vil en del patienter med aktiv TB ’helbrede sig selv’ og overgå til latent fase igen. Nogle patienter vil have kronisk aktiv TB gennem en længere periode og endelig vil specielt svækkede patienter have et progressivt forløb, der fører til død. Dødsfald ses dog også om end sjældent hos i øvrigt tilsyneladende raske patienter.
 • TB-behandlingen varer minimum 6 måneder, og inddeles i en initialfase, hvor der gives de to nøglestoffer: isoniazid og rifampicin sammen med ethambutol og pyrazinamid (Rimstar), efterfulgt af en kontinuationsfase med isoniazid og rifampicin.

Referencer

 1. Tuberkulose guideline (Infektionsmedicinsk selskab)

Sidst opdateret 20. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *