Aortarodsabsces

Aortarodsabsces er en komplikation til endokardit, hvor der dannes en absces i roden af aorta.

Ætiologi

  • Komplikation til endokardit, som ofte er kommet som komplikation til kunstig hjerteklap.
  • Navnet “absces” er lidt forkert, idet der oftest aldrig udvikles en egentlig absces lomme. Der er tale om et mykotisk aneurisme til aortasinus, som sidder i relation til aortaroden over klapperne. Dette fører til et tilbageløb til venstre ventrikels udløb.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Findes ofte på ekko, herefter TEE. Bekræftes endeligt ved hjerte-CT.

Behandling

  • Behandlingen er operation, hvis pt. er kandidat til dette. Dette besluttes ved en endokarditkonference i kardiologisk regi på et centralt sygehus.
  • Antibiotika alene er ikke nok til at bekæmpe tilstanden.

Prognose

  • Tilstanden har en meget høj morbiditet og mortalitet.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *