Shock

Shock er en akut tilstand hvor blodcirkulationen er utilstrækkelig ift. kroppens behov.

Ætiologi

 • Inddeles i:
  • Hypovolæmisk shock: Tab af blod, plasma, væske eller elektrolytter.
  • Kardiogent shock: Arytmier, pumpesvigt, klapdysfunktion, ruptur af ventrikelseptum eller ventrikelvæg.
  • Obstruktivt shock: Trykpneumothorax, tamponade, lungeemboli, pulmonal hypertension, hjertetumor, mural trombe, aortastenose, mitralstenose.
  • Distributivt shock: Sepsis, toksisk shock syndrom, aseptisk SIRS, anafylaksi, transfusionsreaktion, binyrebarkinsufficiens, neurogent shock.

Diagnose & udredning

 • Definition: Patofysiologisk tilstand karakteriseret ved, at blodcirkulationen er utilstrækkelig til at imødekomme kroppens metaboliske behov (Lægehåndbogen).
 • Diagnose: Klinisk ved blodtryksfald, stigende puls og RF, nedsat bevidsthed, kold og klamsvedende, stigende laktat på a-gas og ophørt diurese.
 • Symptomer: Klinisk ses tegn på nedsat vævsperfusion, sløret bevidsthed, kold og fugtig hud og nedsat eller ophævet diurese.
 • A-gas: Vil vise høj laktat.

Behandling

 • Behandling af årsag og symptomatisk behandling.
 • Behandling foregår som regel på intensiv afdeling. Behandling kan være ilt, væske og vasopressor-stoffer.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *