Septisk artrit

Septisk artrit er en bakterieinfektion i et eller flere led.

Ætiologi

 • Bakteriel infektion i led – i 80-90% i ét led – i 10-20% i flere led.
 • I 80% tilfælde er bakterien S. aureus.
 • Ved immunsvækkede ældre kan det være gramnegative stave.
 • Spredes hæmatogent, fra lokal ostit eller tilføres ved indgreb med fx. lokal blokade. Hyppigst hæmatogen spredning.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Stilles ved akut ledpunktur af ortopædkiruger.
 • Symptomer: Smerter, rødme af overliggende hud, varme, hævelse, stivhed, bevægeindskrænkning, feber. 20% er afebrile. Næsten altid monoartrit.
 • Ved mistanke kontaktes ortopædkirurger mhp. akut ledpunktur.
 • Paraklinisk: CRP er næsten altid forhøjet, undtagen hvis pt. er immunsupprimeret (fx. behandling med IL-6 hæmmer).
 • Ledvæske: Sendes til celletælling, D+R og for krystaller (pyrofosfat og urat). Skal tages fra inden opstart af antibiotika, ellers er man nødt til også at tage PCR undersøgelse (16S-rDNA).
 • Hvis leukocytter > 50.000 skal man overveje septisk artrit. Celletælling vil vise over 90% polymorfnukleære. Hvis leukocytter<50.000 er infektion ikke udelukket, men meget lav forekomst. Ved >50.000 da vil 47% være inficeret. Ved >100.000 vil 77% være inficeret.
 • Blod D+R: Tages altid og vil vise vækst i 50% tilfælde.
 • Ved påvist septisk artrit, skal pt. typisk indlægges på ortopædkirurgisk afd.

Behandling

 • Selv ved mistanke startes op i antibiotika, efter ledpunktur og bloddyrkning er taget fra. Der kan vælges Benzylpenicillin i.v. 1,2 g x 4 dgl. og Monoclox i.v. 1 g. x 4 dgl. Ved penicillinallergi vælges Cefuroxim 1,5 mg x 3 dgl. Når svar på ledvæske D+R kan antibiotika rettes ind efter dette.
 • Behandlig er antibiotika, immobilisation, drænage, skylning, fjernelse af fremmedlegeme og revision.

Prognose

 • Septisk artrit er associeret med mortalitet på 3-50% for voksne.
 • Mortaliteten ved S. aureus septisk artrit er omkring 10% trods behandling.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *