Samfundserhvervet pneumoni

Samfundserhvervet pneumoni er en bakteriel infektion i lungeparenkymet, der er erhvervet i samfundet, dvs. ikke på et sygehus.

Se også atypisk pneumoni og aspirationspneumoni.

Ætiologi

 • Forekomst: Cirka 45000 danskere indlægges årligt med pneumoni.
 • Den hyppigste mikrobiologiske agens til pneumoni i Danmark er pneumokokker. Andre mikrobiologiske agenser er H. influenzae, Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Legionella pneumophila, enterobakter og andre bakterier eller vira.
 • Hos ældre comorbide patienter og KOL-patienter ses hyppigere H. influenzae som årsag.
 • Hos ældre og plejehjemsbeboere ses oftere at årsagen er en aspirationspneumoni.

Diagnose & udredning

 • Definition: Nytilkommen infiltrat på rtg. thorax og symptomer på nedre luftvejsinfektion (Dansk Lungemedicinsk Selskab).
 • Diagnose: Diagnosticeres hyppigt klinisk udfra symptomer på nedre luftvejsinfektion, evt. med infiltrater på rtg. thorax, men dette udelukker ikke pneumoni.
 • Diagnosekoder: DJ159 – Bakteriel pneumoni UNS.
 • Symptomer: Symptomer på nedre luftvejsinfektion er feber, hoste, ekspektorat, åndenød, respirationssynkrone brystsmerter.
 • Pt. scores med CURB-65 mhp. at vurdere sværhedsgraden. CURB-65 på 0-1 kaldes for let pneumoni og kan ofte behandles ambulant. CURB-65 2 point kaldes også for let pneumoni. CURB-65 3-5 point kaldes for moderat-svær pneumoni.
  • CURB-65:
   C = Konfusion = 1 point
   U = Karbamid>7 = 1 point
   R = RF>30 = 1 point
   B = Systolisk BT<90 = 1 point
   65 = Alder>65 = 1 point
 • Hvis der udover CURB-65 3-5 point er involvering af flere lungelapper, hypoksæmi med SAT<92 eller sepsis kaldes det altid svær pneumoni.
 • Alle indlagte pt. med pneumoni bør qSOFA scores mhp. om der er mistanke til sepsis.
 • Ved mistanke til pneumoni skal man overveje rtg. thorax og ekspektorat D+R. Ved mistanke til atypisk pneumoni eller CURB-65 3-5 point skal man overveje podning for atypiske bakterier samt LUT/PUT og i influenzasæsonen en influenzapodning.
 • Rtg. thorax: Vil typisk vise infiltrater, men ikke altid og specielt ikke i begyndelsen.
 • Paraklinisk: Ses forhøjet CRP og leukocytter med neutrofil overvægt i tilfælde af bakteriel årsag.

Behandling

 • Behandles med ilt hvis behov og antibiotika.
 • Ved let pneumoni (CURB-65 0-2 point) behandles med Benzylpenicillin 1,2 g i.v x 4 dgl. i 5 dage. Ved penicillinallergi anvendes Azithromycin 500 mg i.v./p.o. x 2 dgl. i 5 dage.
 • Ved moderat-svær pneumoni (CURB-65 3-5 point) behandles med Benzylpenicillin i 7 dage og engangsdosis Azithromycin 500 mg i.v. Ved penicillinallergi vælges Cefuroxim 1,5 g i.v. x 3 dgl + Azithromycin.
 • Ved svær pneumoni (CURB-65 3-5 og involvering af flere lungelapper, SAT<92 eller sepsis) vælges Tazocin 4/0,5 g x 3 dgl. i 7 dage + engangsdosis Azithromycin. Ved penicillinallergi vælges i stedet Cefuroxim og Azithromycin.
 • Ved ambulant behandling (CURB-65 0-1 point og ikke behov for ilt) anvendes Phenoxymethylpenicillin 1 MIE x 4 dgl. i 5 dage.
 • Ved mistanke til aspirationspneumoni vælges stadig benzylpenicillin/tazocin. Men ved anvendelse af phenoxymethylpenicillin tillægges metronidazol.
 • Pt. med KOL og pneumoni behandles på samme måde.
 • Ved rejse-pneumoni hvor pt. har været i Sydeuropa, Asien osv. behandler man med Ceftriaxon og ved CURB-65 på 2 point og mere tillægger man Makrolid.

Prognose

 • 30 dages mortaliteten er 13%.

Referencer

 1. Pneumoni (Dansk Lungemedicinsk Selskab)
 2. Pitre T, Abdali D, Chaudhuri D, Pastores SM, Nei AM, Annane D, Rochwerg B, Zeraatkar D. Corticosteroids in Community-Acquired Bacterial Pneumonia: a Systematic Review, Pairwise and Dose-Response Meta-Analysis. J Gen Intern Med. 2023 Apr 19:1–14. doi: 10.1007/s11606-023-08203-6. Epub ahead of print. PMID: 37076606; PMCID: PMC10115386.

Sidst opdateret 8. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *