Røgforgiftning

Røgforgiftning kan opstå ved et uheld eller i suicidalforsøg, og det mest truende er kulilteforgiftning.

Ætiologi

  • Skyldes ofte enten et uheld eller suicidalforsøg.

Diagnose & Udredning

  • Ved mistanke om røgforgiftning tages a-gas hurtigst muligt. Hvis Co-Hb er over 0,10 (10%) er der tale om røgforgiftning og pt. skal straks drøftes med Giftlinien mhp. om pt. skal overflyttes til Rigshospitalet til behandling.
  • Patienten skal have masser af ilt. udgangspunktet er at ved en Co-Hb mellem 0,10-0,25 skal der gives maks ilt gennem mange timer, mens patienten skal overflyttes ved Hb-Co > 0,25.
  • Husk at overveje at medsende læge eller sygeplejerske der kan intubere og husk at sende en papirversion af journal med i ambulancen eller helikopteren.

Behandling

  • Udgangspunktet for behandling er masser af ilt. Ved Hb-Co mellem 0,10-0,25 gives 15 liter ilt gennem mange timer. Ved Hb-Co > 0,25 overflyttes til Rigshospitalet med henblik på overflytning til trykkammerbehandling.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *