Rhabdomyolyse

Rhabdomyolyse er en tilstand hvor der sker nedbrydning af muskler, hvilket frigiver muskelproteiner til blodet der kan være nyretoksiske.

Ætiologi

  • Opstår ofte efter fald hvor pt. har ligget længe på gulvet.

Diagnose & udredning

  • Skal mistænkes ved fald hvor pt. har ligget længe på gulvet.
  • Diagnosticeres ved myoglobin og creatinin kinase er er forhøjet.
  • Rhabdomyolyse diagnosticeres ved CK > 500-1000 samt forhøjet myoglobin samt relevant anamnese.

Behandling

  • Behandles med væsketerapi, mindst 3 L pr. døgn.
  • Ved svær rhabdomyolyse skal anlægges KAD med timediurese 200-300 ml/t.
  • Pauser Statiner.
  • Ved tiltagende metabolisk acidose, tegn til overhydrering og/eller oliguri/anuri konfereres med intensiv og nefrolog.

Differentialdiagnoser

  • Compartmentsyndrom

Referencer

  1. Rhabdomyolyse & myoglobinuri (Lægehåndbogen)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *