Respiratorisk acidose

Respiratorisk acidose er en syrebaseforstyrrelse, hvor der ses forhøjet pCO2 (hyperkapni) og lav pH.

Se også syrebaseforstyrrelse.

Ætiologi

  • Skyldes hyppigt KOL, men kan også skyldes andre tilstande.
  • Skyldes alveolær hypoventilation.
  • Kan udover KOL skyldes hovedtraume, thoraxtraume, lungesygdom, sedation, Pickwick syndrom, CNS sygdomme, rygmarvsskade, myelitis, skifkrampe, ALS, poliomyelitis, Guillain-Barré syndrom, Myasthenia gravis, Organphosphat forgiftning, Botulisme, Muskulær dystrofi, prematuritet, akut hyperinflation, akut astma, ødem, pneumonier, øvre luftvejobstruktion, bronkieekstrasier, sepsis og cirkulatorisk shock.

Diagnose & udredning

  • Diagnose: Udfra a-gas, der vil vise lav pH og høj pCO2.
  • Symptomer: Afhænger af årsag, men høj pCO2 hæmmer den mentale funktion, hvilket også kan give nedsat RF. Pt. kan være forvirret, somnolent eller bevidstløs.

Behandling

  • Afhænger af årsagen.

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *